Més controls per presentar la memòria econòmica

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
 Font:
El termini per presentar la memòria econòmica és el 31 de juliol (si l'exercici comptable coincideix amb l'any natural). Font: Freepik.
 Font:
Les entitats amb un volum d’ingressos superior als 20.000 € estan obligades a presentar la memòria econòmica. Font: Pexels.

Més controls per presentar la memòria econòmica

Autor/a: 
Sandra Pulido
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

L’Agència Tributària duu a terme una campanya per fomentar que les entitats no lucratives compleixin amb la normativa d’incentius fiscals.

La Llei 49/2002 s’encarrega de regular el règim fiscal concret de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Totes aquelles organitzacions no lucratives que estiguin sota aquesta normativa han de complir una sèrie de requisits. En aquesta línia, l’Agència Tributària, l’òrgan encarregat del control fiscal de les entitats, està intensificant, a través d’una campanya de contacte amb les organitzacions, el recordatori que cal complir amb aquestes indicacions que es recullen a l’article 3 d’aquest règim.

En concret, la campanya se centra en la necessitat d’elaborar i presentar anualment la memòria econòmica, per part d’aquelles entitats que estiguin obligades. És a dir, totes les que hagin tingut un volum d’ingressos superior als 20.000 € durant l’exercici i que hagin participat en societats mercantils. No obstant això, si bé les organitzacions que n’hagin tingut un volum inferior no tenen l’obligació de presentar la memòria, sí que l’hauran d’elaborar.

Tal com s’indica al punt desè de l’article 3, aquest document ha d’incloure la informació relativa als ingressos i les despeses de l’exercici en qüestió. Aquests dos punts, alhora, s’han de presentar per categories i projectes. També cal especificar “el percentatge de participació que mantinguin en entitats mercantils”.

El termini per presentar la memòria econòmica és de set mesos a comptar des del tancament de l’exercici. Això significa que si l’exercici econòmic de l’entitat coincideix amb l’any natural, aquest període acaba el 31 de juliol.

Cal tenir en compte que aquelles organitzacions que ja hagin elaborat una memòria econòmica per fer la rendició de comptes, tenen l’opció de presentar una còpia a banda de la informació específica.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Afegeix un comentari nou