Assessorament econòmic gratuït per a entitats del tercer sector

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
El servei de Xarxanet d'assessorament econòmic es va reprendre l'1 de maig. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El servei de Xarxanet d'assessorament econòmic es va reprendre l'1 de maig. Font: Unsplash.
El servei d'assessorament es dirigeix a entitats sense ànim de lucre i és totalment gratuüit. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El servei d'assessorament es dirigeix a entitats sense ànim de lucre i és totalment gratuüit. Font: Unsplash.

Assessorament econòmic gratuït per a entitats del tercer sector

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ofereix a totes les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia.

Les associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre que tinguin dubtes referents a la gestió econòmica de les seves organitzacions, poden beneficiar-se des de l’1 de maig d’aquest servei públic, finançat per la DGACC, de la Generalitat, i gestionat per Suport Tercer Sector, el departament de Fundesplai dedicat a l’enfortiment del tercer sector.

Servei eficient i de qualitat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la DGACC, du a terme diversos programes que treballen per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat, entre d’altres, el Servei d’Assessorament gratuït per a entitats del tercer sector (voluntariat.gencat.cat) i el portal web xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya, Xarxanet.org posat en marxa el 2003.

Les persones que s’encarreguen de respondre a les consultes de les entitats que accedeixen al servei d'assessorament són professionals amb una llarga experiència en l’àmbit de la gestió associativa i de fundacions. Suport Tercer Sector fa més de 30 anys que ofereix assessorament, eines de gestió, formació i consultoria a organitzacions del tercer sector.

Tipus de consultes freqüents

El servei d’assessorament en matèria econòmica ofereix suport en matèries molt diverses. Les més freqüents són les següents:

  • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, fer balanços i tancaments, elaborar el quadre d’amortitzacions, dur a terme la gestió del pressupost, de la tresoreria, comptes anuals, memòries fiscals, etc.
  • Auditories i justificació de comptes: preparar-se per fer una auditoria, conèixer la documentació que cal aportar, etc.
  • Fiscalitat: beneficis fiscals i mecenatge, obligacions fiscals (IVA, Impost de societats, IRPF, IAE, declaració 347, operacions intracomunitàries, declaració censal, etc), les exempcions aplicables, la preparació de models tributaris; ajornaments i moratòries; tributar i comptabilitzar les fonts de finançament, les subvencions, els patrocinis, declaració d’utilitat pública, etc.
  • Comptabilitat informatitzada: crear el pla de comptes, introduir assentaments, tancar l’exercici, fer extractes bancaris, etc.
  • Obligacions derivades de l’aplicació de la normativa de transparència
  • Certificat digital: com aconseguir-lo, renovació, utilització amb les administracions públiques,...

Alhora, a través d’aquest servei es vol fer un especial esforç per ajudar les organitzacions en el coneixement, comprensió i compliment de les obligacions derivades de novetats legislatives, fiscals i econòmiques recents que incideixen directament en la gestió associativa.

Com utilitzar el servei d’assessorament econòmic?

Les entitats poden fer ús gratuïtament d’aquests serveis per realitzar consultes puntuals a l’hora de resoldre qüestions vinculades a aspectes econòmics. Les entitats poden fer arribar les seves consultes a través d’un breu formulari. Les consultes es resolen en línia, en cap cas de forma presencial. Un cop emplenat el formulari, l’entitat rep la resposta en un termini màxim de 72 hores.

Recursos

A banda del servei d’assessorament, l’equip econòmic, juntament amb l’àrea de comunicació de Suport Tercer Sector, s’encarrega de nodrir de continguts el portal de recursos de Xarxanet.

Al portal de recursos econòmics es poden trobar continguts didàctics i molt pràctics per al dia a dia d’una associació, fundació o cooperativa sense ànim de lucre. Com es declaren les factures d’IVA? Com s’ajornen els deutes tributaris? Com omplim i presentem el model 190? Com comencem una comptabilitat oficial? Aquests són només alguns exemples de les temàtiques que aborda el portal de recursos econòmics de Xarxanet.

Notícies

Xarxanet també té un apartat dedicat a notícies econòmiques per al tercer sector. Al portal de notícies econòmiques es poden trobar continguts d’actualitat que afecten de manera directa o indirecta la gestió comptable i fiscal de les entitats. Per exemple, s’informa de les novetats quant a campanyes de micromecenatge, reculls de bones pràctiques cooperatives, llistats de propostes fiscals plantejades per entitats del tercer sector...

Al portal s’hi poden consultar continguts com aquests: ‘La renda bàsica de quarantena, la lluita d’una plataforma ciutadana’, ‘7 campanyes de micromecenatge contra la covid-19’, ‘La Taula del Tercer Sector obre noves licitacions’.