8 eines tecnològiques per treballar en xarxa (també de programari lliure)

Colectic - Informàtic
Teranyina Font: PublicDomainPictures (Pixabay)
Teranyina. Font: PublicDomainPictures (Pixabay)

8 eines tecnològiques per treballar en xarxa (també de programari lliure)

Colectic - Informàtic
Resum: 

Fem un recull de 'sotwares' que ens poden ajudar a l'hora de comunicar-nos, connectar i gestionar tasques amb altres agents.

La tecnologia ens ajuda a coordinar-nos quan treballem amb altres agents socials com ara col·lectius, equipaments, comerços propers o altres entitats. Per treballar en xarxa podem necessitar canals de comunicació alternatius als presencials, sistemes de gestió per organitzar-nos de manera dinàmica i eficient, i altres solucions per prendre decisions o dinamitzar trobades. Fem un recull d'algunes eines que ens poden ser d'utilitat:

Alternatives a Google Drive

Per coordinar-nos amb altres col·lectius necessitarem una plataforma que ens ofereixi un punt de trobada al núvol per tal d'organitzar les tasques, intercanviar correus electrònics.

En definitiva, el que trobem a Google Drive, i que també podem trobar a Commonscloud, que utilitza el 'software' Zimbra de programari lliure per al correu, Nextcloud per treballar amb carpetes compartides, Dolibarr per al gestor de tasques i l'agenda, Bigbluebutton per a les videotrucades, i Discourse per a l'espai de debat, a més d'oferir una eina per enviar enquestes i formularis.

Per al correu elctrònic, també podeu fer servir altres alternatives com protonmail o pangea, i un gestor de correu com thunderbird o d'altres programes de correu alternatius al programati privatiu.

Mil maneres de comunicar-nos

Les videotrucades i l'espai de debat són només una de les vies de comunicació que podem establir amb els col·lectius col·laboradors.

També hi ha altres eines com Mattermost o altres alternatives a l'Slack, que ens poden servir per establir una canal de comunicació en un equip fixe format per persones de diversos col·lectius o entitats.

Finalment, tenim l'opció d'utilitzar les aplicacions de missatgeria, preferiblement aquelles que garanteixen la seguretat de les nostres dades com Signal o Telegram.

Pissarres col·laboratives per a pluges d'idees i mapes conceptuals

Tenim una trobada i l'hem de fer virtual? Hi ha un seguit d'eines que ens poden facilitar un espai col·laboratiu per posar en comú idees i opinions.

Jamboard, Popplet i Witeboard permeten fer de forma col·laborativa mapes conceptuals, que poden facilitar una pluja d'idees. Una de les alternatives de programari lliure és Cryptpad, que també permet escriure documents com Google Docs i fer excels en línia.

Seguiment d'interessos mutus

Per estar al dia del que fan els altres agents, podem fer servir eines com Feedly, a més de les xarxes socials.

Podem construir el nostre mur i enllaçar-hi els canals RSS de les webs i xarxes col·laboradores o subscriure'ns a les mateixes fonts per connectar els nostres interessos.

L'escolta activa, també virtual

Com ja s'ha mencionat abans, Commonscloud inclou un servei de formularis i enquestes que pot servir per recollir la informació dels altres agents col·laboradors, fer avalucions i escoltar la seva opinió.

Per dur a terme aquesta acció existeixen altres eines com Limesurvey, alternativa a Survey Monkey.

Informar del que feu

Quan treballem en equip hem de mantenir una comunicació fluïda i informar d'aquelles accions que fem perquè tothom pugui participar-hi i complementar-se segons la seva especialitat, evitant així duplicitats de feina.

Per això, és important mantenir la relació a través de les vies de comunicació que hem establert, però també podem optar per enviar butlletins electrònics amb eines com MailChimp, entre d'altres opcions.

Presa de decisions

La presa de decisions és potser l'acció més difícil quan es treballa en xarxa. Per aconseguir arribar a acords ens poden ser útils eines des del Doodle fins a eines més complexes com el Decidim, una plataforma que permet a les organitzacions fer processos participatius i als col·lectius proposar iniciatives, a més d'oferir la possibilitat de fer votacions.


Enviament d'arxius

Sovint necessitarem enviar-nos arxius i, si aquests pesen més del compte i no ens servex el correu electrònic o el gestor de documents, haurem de fer alternatives al Wetransfer com Va.cat i Onionshare.