CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Ordena per: Títol | Data | Visites
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Camí: /biblioteca/creixer-espanya-la-integracio-dels-fills-dimmigrants
Aparicio, Rosa; Portes, Alejandro
2014
 Font:
En aquest número de la col·lecció Estudis Socials de l'Obra Social ”la Caixa”, s'analitza la integració de la segona generació d'immigrants a l'Estat espanyol, i s'observa com desapareix la bretxa entre els fills d'immigrants i els fills d’autòctons.
Camí: /biblioteca/destrangers-ciutadans-activitat-en-materia-dacces-la-ciutadania-de-la-secretaria
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
2017
 Font:
Primer informe, elaborat des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, sobre l’activitat en matèria d’accés a la ciutadania. S'ha realitzat a partir del recull de les dades de les persones que es van adreçar a la Generalitat per demanar els seus informes d’arrelament i reagrupament, un tràmit necessari per a la concessió del permís de residència per part de l’Estat espanyol.
Camí: /biblioteca/el-dialeg-de-la-vida-quotidiana-el-testimoni-de-teresa-losada
Alonso, Javier
2012
 Font:
Es tracta d'una entrevista a Teresa Losada, filòloga espanyola i religiosa, on presenta el testimoni d’una de les dones pioneres en l’acollida de musulmans a Espanya.
Camí: /biblioteca/entre-terres-guia-educativa-sobre-migracions-la-mediterrania
Stop Mare Mortum; Servei Civil Internacional
2016
 Font:
Entre Terres és un recurs educatiu per a treballar amb joves i infants sobre les persones refugiades i les migracions a la Mediterrània. L’objectiu és dotar d’eines les entitats educatives, les escoles i els instituts per tal d’abordar aquesta temàtica des d’una perspectiva de construcció de pau i de transformació social.
Camí: /biblioteca/guia-dexperiencies-al-foment-de-la-convivencia-des-del-teixit-associatiu
Centre UNESCO de Catalunya (Unescocat)
2011
 Font:
Es tracta d'una guia que té per objectiu donar suport als agents socials en la gestió de la diversitat. El document ha estat elaborat pel Departament de Drets Humans i Diversitat Cultural del Centre UNESCO de Catalunya-Unescocat.
Camí: /biblioteca/informe-sobre-la-integracio-de-les-persones-immigrades-catalunya-2015
Inclusive Strategies (Instrategies)
2016
 Font:
Aquest informe sobre la integració de les persones immigrades i refugiades a Catalunya aporta una diagnosi, un balanç de les actuacions empreses, una proposta d’indicadors d’integració i els seus resultats, i acaba amb conclusions i recomanacions. Pretén avançar cap a unes polítiques d’immigració i estrangeria, cap a unes polítiques de ciutadania l'objectiu de les quals sigui el de fer ciutadans, persones iguals en drets i deures, persones compromeses amb la societat a la qual pertanyen.
Camí: /biblioteca/informe-sobre-la-situacion-de-la-integracion-de-los-inmigrantes-y-refugiados-en-espana
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
2014
 Font:
El 'Foro para la Integración Social de los Inmigrantes' elabora aquesta informe, estructurat en tres apartats. El primer fa referència a la perspectiva jurídica, el segon, a la situació de l'alumnat d'origen estranger i el tercer i últim, a la vivenda i l'acollida de les persones immigrants a Espanya.
Camí: /biblioteca/lemigrant-20-emigracio-juvenil-nous-moviments-socials-i-xarxes-digitals
Feixa Pàmpols, Carles; Rubio Ros, Clara; Ganau Casas, Joan [et al.] (Eds.)
2017
 Font:
Anàlisi pluridisciplinar del nou fenòmen d'emigració juvenil catalana, com a conseqüència d'una situació socioeconòmica que afecta les característiques del mercat de treball, amb una generació jove molt més preparada i formada que les anteriors i en una època digital on les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un paper destacat en la vida de les persones joves i en les noves formes de participació juvenil.
Títol: La immigració
Camí: /biblioteca/la-immigracio
Centre de Cooperació Internacional UDL
2007
 Font:
En aquesta entrega dels Quaderns se'ns fa una reflexió sobre l'origen de les migracions, els efectes que provoquen als territoris d'acollida, desterrant prejudicis i connotacions catastrofistes i interessades.
Camí: /biblioteca/pla-de-ciutadania-i-de-les-migracions-horitzo-2016
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família
2014
 Font:
Aquest és el cinquè pla en l'àmbit de les migracions que promou el Govern de Catalunya. Com tots els plans anteriors, implicarà tots els departaments de la Generalitat i seguirà les línies estratègiques dels plans precedents, adaptant-les a les noves circumstàncies i a la realitat actual. En aquest sentit, aquest Pla neix en un context marcat pel canvi de cicle migratori. Una situació que obliga a reorientar les polítiques públiques de gestió de les migracions, amb incidències importants en àmbits com el mercat de treball, l'economia, les relacions exteriors o la joventut.

Cercador avançat biblioteca

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Trobes a faltar algun document?
Vols fer-nos una suggerència?

Envia’ns un correu a biblioteca@xarxanet.org