Com accedir fàcilment a les notificacions de les administracions?

Imatge principal a portada: 
El Reial decret 203/2021 determina el funcionament de les notificacions a través de l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú). Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

L’Adreça Electrònica Habilitada única inclou en un únic lloc web els avisos emesos per diferents administracions públiques, per tal que les persones físiques i jurídiques les puguin consultar i tramitar.

Des de finals del 2021 està en vigor el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. Aquest, en el seu article 44, determina el funcionament de les notificacions a través de l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú, per les sigles en castellà).

Imatges secundàries: 
DEHú facilita que les entitats puguin accedir i comparèixer a les notificacions de diverses administracions. Font: Freepik.
El Reial decret 203/2021 determina el funcionament de les notificacions a través de l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú). Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és DEHú?
Com es pot accedir a DEHú?
Quins organismes de l’Administració pública en formen part?
Com establir un Gran Destinatari?
Continguts: 

L’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú) és un servei de notificacions electròniques administratives i tributàries emeses per diverses administracions públiques. Aquest sistema d’informació depèn del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. L’objectiu d’aquesta eina és facilitar a través d'un únic servei l’accés a les notificacions (és a dir, les resolucions administratives o judicials) i comunicacions que puguin rebre les persones físiques i jurídiques.

En concret, quan s’hi accedeix a través de l’autenticació es poden visualitzar les notificacions pendents i comparèixer-les, és a dir, acceptar o rebutjar les notificacions rebudes –en aquest cas, es fa de forma electrònica.

També es poden consultar notificacions –i continguts– ja realitzades, per tant, ja acceptades o rebutjades, i recuperar les comunicacions. En aquesta línia, en verd apareixeran els missatges informatius, en groc els avisos programats o d’importància mitjana i en vermell els missatges d’error o alta importància.

A través de DEHú també es poden incloure i modificar les dades de contacte per tal de rebre els avisos a través de correu electrònic. De fet, cada entitat pot incloure fins a cinc correus electrònics on es rebran les notificacions.

Aquelles entitats que ja havien comunicat una adreça de correu a través de la DEH, haurien de comunicar alguna adreça a la DEHú per continuar rebent els avisos, ja que la migració de dades no s’ha fet automàticament.

Aquest servei està disponible per a les persones físiques i jurídiques (durant el juny de 2022 més de 465.000 persones en van comparèixer). En aquest sentit, l’accés –que és telemàtic– s’ha de fer a través del portal web de l’Adreça Electrònica Habilitada única i cal identificar-se a través d’una de les diverses vies. Per tant, no cal donar-se d’alta prèviament. El més habitual per a les entitats és accedir-hi a través del certificat digital.

A més a més, cal tenir en compte les necessitats tècniques que, com sovint succeeix amb els tràmits amb les administracions, afecten els dispositius. En aquest cas, per emprar aquesta eina es pot fer a través de bona part dels navegadors:

 • Google Chrome 30 o superior
 • Microsoft Edge 88 o superior
 • Mozilla Firefox 25 o superior
 • Opera 9 o superior
 • Safari 12 o superior

El dispositiu que s’utilitzi també ha de tenir habilitat JavaScript al navegador. Per fer servir aquest sistema de notificacions no cal registrar-se, sinó simplement accedir al web.

Precisament, el principal potencial d’aquesta eina és poder disposar en un únic lloc de les notificacions de diverses administracions. Això pot ajudar les persones que treballen a les entitats no lucratives en la gestió de l’organització sense haver de revisar constantment tots els portals de les diferents administracions amb què treballen.

L’Adreça Electrònica Habilitada única inclou més de vuit mil organismes emissors de notificacions, per aquest motiu, la manera de consultar-los és a través d’un cercador que permet buscar pel Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) –un codi que correspon a cada administració– o pel nom de l’organisme. D’aquesta manera, es pot accedir a informació concreta de l’organisme.

Entre els organismes emissors hi ha els que depenen dels ministeris (per exemple, la Subdelegació del Govern a Tarragona), d’algunes comunitats autònomes i dels ajuntaments. Cal tenir en compte que en el cas català hi ha moltes administracions que no s’inclouen al DEHú. Es poden consultar les administracions en el cercador o en el llistat d’emissors.

DEHú estableix com a Gran Destinatari aquella persona jurídica que ha de rebre una gran quantitat de notificacions o comunicacions i que tingui capacitat per desenvolupar un servei automatitzat de compareixença i descarregar de forma massiva les notificacions.

D’aquesta manera, el Gran Destinatari pot accedir de forma més ràpida a les notificacions o comunicacions i automatitzar l’accés i compareixença, entre altres opcions.

Per poder esdevenir Gran Destinatari s’ha d’accedir a través del formulari de Declaració Responsable en la pestanya ‘Gran Destinatari’ o sol·licitar l’alta al portal de notificacions al Centre de Serveis. En aquest punt s’ha de seleccionar ‘Gran Destinatari – Alta LEMA en proves i adjuntar la Declaració Responsable complimentada.

field_vote: 

Com poden gestionar el temps les persones que lideren equips?

Imatge principal a portada: 
La urgència o importància poden venir donades per diversos motius, com per exemple l’existència de dates límits.. Font: Pexels
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Resum: 

El llançament d’un producte nou o la revelació d’informació important acaben requerint un compte enrere.

El temps, i com utilitzar-lo de manera correcta, és un dels grans maldecaps de la societat actual i, per tant, de les persones que lideren. Aquestes no són alienes al problema, sinó tot el contrari. A vegades, fins i tot, formen part d’ell.

La solució pot semblar fàcil: prioritzar. La seva execució, però, no ho és tant. De teories sobre la gestió del temps n'hi ha moltes, però la matriu d’Eisenhower s’ha mostrat, no només com una de les més reconegudes, sinó també com una de les més útils.

Imatges secundàries: 
La urgència o importància poden venir donades per diversos motius, com per exemple l’existència de dates límits.. Font: Pexels
Jugar amb la matriu d’Eisenhower pot ser la clau per a la feina de la persona que lidera. Font: Pexels
Subtitols: 
Primer i segon quadrant: les tasques més prioritàries
Tercer i quart quadrant: les tasques menys urgents
El canvi de quadrants
Continguts: 

Al primer quadrant es troben les tasques 'urgents' i 'importants'. Aquest quadrant és vital, perquè si una tasca es defineix com a urgent i a la vegada important, aquesta és la que s’ha de prioritzar i dur a terme de seguida.

La urgència o importància poden ser causades per diversos motius, com ara l’existència de data límit, una crisi, la possibilitat d’ocasionar un problema o alguna imposició externa d’un/a superior, entre altres. Com en tots els casos, requereix parar-se cinc minuts a analitzar la situació per tal de definir-la de manera correcta.

El segon quadrant, on es trobarien les tasques 'no urgents' però 'importants', és el de solució més clara. Si una tasca és important, però no urgent, pot ser clau que sigui realitzada —o almenys coordinada— pel o la líder. Tot i així, no cal fer-la de forma immediata, per la qual cosa la solució serà planificar o posposar.

Són tasques que no repercutiran en el dia a dia ni en l’estratègia de l’organització si no es fan de seguida i les fem en un altre moment, tot i que la seva importància fa que no es puguin oblidar i es tinguin presents. Programar-les és una bona solució.

El tercer quadrant, el de les tasques 'urgents' però 'no importants', és el més sorprenent. Com una cosa que necessita urgència pot no ser important? La resposta està en el seu impacte. Analitzar quines seran les conseqüències de les accions a realitzar és la clau per a una bona definició.

Aquestes tasques tenen impacte en la gestió, però limitat. Per tant, poden realitzar-les altres persones (és a dir, la solució per al o la líder serà delegar). Hi ha evolucions de la teoria de Covey que fins i tot proposen oblidar-les, pel seu baix impacte a l’organització. Però aquesta opció és bastant radical.

El quart quadrant, el de les tasques 'no urgents' i 'no importants', és el de la discussió. Part de les teories del temps aposten per oblidar les tasques que anirien a aquest quadrant, mentre que altres més relativistes parlen de postergar. En tot cas, són tasques que no s’han de fer en el moment i ni tan sols s’han de programar, ja que acostumen a ser activitats que fan perdre el temps i que no aporten valor a la feina.

La matriu d’Eisenhower no és inamovible. Si per exemple es rep una sol·licitud de l'equip de projectes per preparar-ne un de manera urgent que suposarà un ingrés important per a l'entitat, no sempre s'haurà de considerar 'urgent' i 'important'. Es pot fer una trucada a la persona sol·licitant per saber si la data de presentació és ara o en un mes, amb la qual cosa deixaria de ser urgent. O, si l'ingrés de l'entitat no serà tan gran o el temps invertit serà massa, podria deixar de ser important.

Un altre exemple seria la recepció d'un correu electrònic que demana informació urgent, requerint un estudi. Evidentment, es pot tornar a demanar informació, però si es dona resposta a aquesta sol·licitud i fins i tot data de quan es tindrà la informació, probablement la tasca estaria perdent urgència i caldria canviar-la de quadrant.

Jugar amb la matriu d’Eisenhower pot ser una forma essencial per a la feina del o la líder. I utilitzar bé el temps, per a una persona que lidera, sempre és quelcom urgent i important.

field_vote: 

Consells per planificar la captació de fons

Imatge principal a portada: 
La captació de fons és un pilar fonamental per a sustentar una entitat econòmicament. Font: Freepik.
Resum: 

Les entitats necessiten temps i una estratègia per establir les relacions amb els/les possibles donants.

La captació de fons és un pilar fonamental per sustentar una entitat econòmicament. De vegades, però, no es té molt clar com s’ha de demanar als/les altres.

Silvia Bueso és conferenciant, formadora i ‘coach’, experta en ‘L’art de demanar’. En el seu dia a dia s’encarrega d’assessorar entitats i empreses perquè puguin assolir els seus objectius a l’hora de demanar sigui el que sigui.

Imatges secundàries: 
La captació de fons és un pilar fonamental per a sustentar una entitat econòmicament. Font: Freepik.
Les entitats necessiten temps i una estratègia per a establir les relacions amb els/les possibles donants. Font: Freepik.
Subtitols: 
Principals reptes que ha plantejat la Covid per a la captació de fons
Com entendre que demanar no és vergonyós?
Qui s’ha d’encarregar de la captació de fons a les entitats?
Com iniciar les relacions amb possibles donants o patrocinadors/es
La importància del llenguatge per a demanar
Com afrontar un ‘no’ quan es demana alguna cosa
Continguts: 

Silvia Bueso ha detectat diverses dificultats que han d’afrontar les entitats sense ànim de lucre arran de la pandèmia:

 • Diversificar les fonts de finançament: gairebé totes les vies de finançament han perdut estabilitat, sobretot, el finançament públic. Per aquest motiu, Bueso destaca la necessitat predominant per a moltes entitats de “buscar vies de finançament privades, siguin de particulars o d’empreses”.
 • Definir una estratègia: una nova situació i l’augment considerable de la demanda de serveis o de persones beneficiàries ha fet palès la manca d’una planificació de captació de fons: “moltes entitats no sabien per on començar”. Assenyala que en temps de canvi “cal una estratègia pivotant que es vagi adaptant a cada circumstància”, perquè “no sempre totes les causes són igual de sexis”. Malgrat això, “si tens una comunitat que està amb tu, no has de descartar la teva causa pel context”.
 • Crear un relat més atractiu: “hi ha molt més soroll quan demanes suport”, és a dir, que hi ha moltes entitats de caràcter divers (associacions, fundacions, universitats, projectes culturals...) demanant fons a les mateixes persones o empreses. “Això vol dir que no pots anar amb una proposta de valor que no destaqui la teva diferència o el que transformes amb la teva causa”, explica.
 • Potenciar les habilitats: de comunicació, de relació, de negociació, d’empatia i de resiliència, que són mancances habituals. És a dir, saber “demanar sense que sigui una vergonya”, tenir la capacitat de comunicar el valor diferenciador de la causa, entendre com iniciar una relació per guanyar-se la confiança de l’altra persona o tenir la capacitat de negociar són, per a Silvia Bueso, “habilitats suaus” que haurien de tenir totes les persones de l’entitat.

Un dels punts que caracteritza el discurs de Silvia Bueso és la seva defensa de què demanar no és dolent, de fet, té molts aspectes positius. Les entitats han de deixar de banda la idea que sovint tenim de demanar com una acció indigna, ingrata i una mostra de debilitat. Tampoc “no es tracta d’exigir ni de pidolar”.

Cal canviar la percepció i entendre que quan una entitat demana s’està posant al servei de l’altre/a i “li està donant el gust de sentir-se important i útil”. A més, “el fet de donar és mutu i la suma de molts actes de donar multiplica el propòsit”.

També és important tenir present que es poden demanar moltes coses més enllà de diners, per exemple: aportacions en espècie, aportacions probono (un proveïdor ofereix uns serveis gratuïtament), voluntariat o que parlin de la causa de l’entitat en espais rellevants.

Tenir un departament concret de captació de fons, sense dubte, és molt positiu per a les entitats i permet monitoritzar, professionalitzar i gestionar la relació amb els grups de donants o patrocinadors/es.

Tot i això, Bueso defensa que aquesta tasca implica totes les persones de l’entitat: la direcció, el patronat, el voluntariat, el personal treballador... El ‘fundraising’ es basa a fer d’altaveu i establir relacions. Això, per tant, ho pot fer tothom. Per a Silvia Bueso la captació de fons és més aviat una relació d’amistat: “jo parlo del ‘friendraising’, és a dir, generar gent que sigui amiga de la teva causa”.

L’experta assegura que cal temps per establir les bases d’una relació sòlida amb els/les donants. Per adobar el terreny, cal tenir en compte tres aspectes:

 • Establir una relació genuïna amb l’empresa o persona donant: l’entitat ha de demostrar que el/la donant és important, més enllà dels diners o de la donació. “De vegades, veiem l’altre com un objecte per assolir els nostres objectius”. Comenta que cal treballar la relació i guanyar-se la confiança a poc a poc i, en cap cas, no s’ha d’etzibar la demanda de cop i volta, perquè segurament generarà rebuig.
 • Buscar interessos comuns: de vegades les entitats fan peticions a empreses o persones que no tenen els mateixos objectius estratègics, el que resulta en una pèrdua de temps per a ambdues parts. Les entitats han de treballar per detectar aquells/es possibles donants que tinguin unes motivacions compartides.
 • Construir una solució conjunta: el/la donant també ha de formar part de la solució i ha de sentir que té veu i vot. És a dir, s’ha de crear una solució conjunta a través del diàleg, encara que es mantingui l’estratègia inicial.

Per a Silvia Bueso es tracta d’un procés lent i que s’ha de personalitzar des de l’inici, tenint clar qui i com és l’interlocutor/a. D’aquesta manera, quan s’hagi de fer el pas per demanar, no hi haurà cap dificultat, perquè les dues parts tindran interessos compartits.

Per a Silvia Bueso el llenguatge sempre és molt important per tenir més o menys èxit en la captació de fons:

 • Menys monòlegs i més diàlegs: les entitats han de dialogar amb el/la donant per fer entendre el propòsit de la seva causa i per transmetre la millora que també rebrà amb la col·laboració. També és pertinent interpel·lar l’interlocutor i demanar-li retorn del que es fa.
 • Democratitzar el llenguatge: cal posar-se a la pell de l’interlocutor/a per comunicar-se d’una manera entenedora, sobretot si l’altre/a no té expertesa en aquella qüestió, d’aquesta manera s’evita fer sentir malament.
 • Adaptar el discurs al canal: sobretot s’ha de ser breu quan es fa una comunicació en línia.

Les entitats rebran moltes vegades un ‘no’ per resposta, però això es pot minimitzar si se segueix una estratègia ben planificada. Malgrat tot, per a Bueso que un/a possible donant digui que no també és positiu, perquè deixa clara la relació i es tracta, a més, d’una acció molt honesta.

Més complicada és la situació quan es deixa en un ‘potser’, perquè no tenir clar el punt on es troba la relació amb el/la donant pot comportar molt de desgast per a les dues parts.

En qualsevol cas, que es tanqui una porta no vol dir que ho sigui per a sempre, ja que les circumstàncies poden canviar. Per això, és important continuar treballant la relació per aconseguir assolir el ‘sí’.

field_vote: 

Mes de juliol, mes de presentar l’Impost de Societats

Imatge principal a portada: 
Durant el mes de juliol les entitats que estiguin obligades han de presentar el model 200. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
Resum: 

Abans de les vacances d’estiu les organitzacions tenen diverses obligacions comptables que han de resoldre amb l’Agència Tributària.

Durant el mes de juliol les entitats que estiguin obligades han de presentar el model 200 relatiu a la declaració de l’Impost de Societats (IS). A més a més, al juliol també cal que es presentin altres declaracions trimestrals d’IRPF i d’IVA.

Imatges secundàries: 
Durant el mes de juliol les entitats que estiguin obligades han de presentar el model 200. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
El model 200 s'ha de presentar entre l'1 i el 25 de juliol. Font: AlphaTradeZone (Pexels).
Subtitols: 
Com presentar l’Impost de Societats
Quina informació té l’Agència Tributària
Altres models a presentar
Continguts: 

A través de l’Impost de Societats les associacions i fundacions declaren els seus ingressos i despeses durant l’exercici econòmic. Per tant, anualment han de presentar aquesta declaració, que es fa a través del model 200.

La presentació s'ha de fer entre l’1 i el 25 de juliol, a través del model 200 de l’IS corresponent a l’exercici econòmic de l’any anterior, sempre que aquest coincideixi amb l’any natural (és a dir, que s’hagi tancat a 31 de desembre). En tot cas, el termini per fer la declaració de l’IS és de vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors al tancament de l’exercici. La data de tancament podrà variar si l’entitat té inclosa als estatuts una data de tancament diferent -perquè sigui vàlida cal haver-la notificat a través del model 036.

Cal esmentar que la presentació del model 200 s’ha de realitzar de forma telemàtica, això significa que l’entitat ha de disposar del certificat digital.

En els darrers anys, les organitzacions obligades a presentar l’IS poden comprovar les dades fiscals de forma telemàtica amb què compta Hisenda a la seva base de dades. Es tracta d’una pràctica similar a la que ja duen a terme les persones físiques a l’hora de presentar la declaració de l’IRPF.

D’aquesta manera, les entitats sense ànim de lucre han d’accedir a la informació per tal de revisar-la i comprovar que sigui correcta. L’objectiu és reduir els possibles errors que puguin sorgir en emplenar les declaracions. Per poder accedir a aquestes dades s’ha de fer amb el certificat digital i la informació s’ha de comprovar de manera manual.

Aquest document inclou informació, per exemple, relativa a les declaracions informatives o altres fonts d’informació procedents de tercers, dades d'autoliquidacions i declaracions informatives, dades procedents del model 200 de l’exercici anterior...

Es tracta d’una informació molt exhaustiva que ara també inclou les factures imputades a una entitat, així com les subvencions cobrades i les recollides en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics.

Fins al 20 de juliol, a més, cal presentar a l’Agència Tributària les declaracions fiscals del segon trimestre (fins cinc dies abans en cas que es vulgui domiciliar el pagament). Al llarg de les pròximes setmanes cal declarar el model 111 de retencions i ingressos a compte de l’IRPF; el model 115 relatiu a l’arrendament d’immobles urbans; el model 123 de retencions de l’IRPF i Impost sobre Societats d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital, i el model 216 sobre les retencions de pagaments a persones, entitats o empreses que no tinguin la residència fiscal a l’Estat espanyol.

Durant aquest termini també cal presentar la declaració 303 d’autoliquidació d’IVA i la 349 relativa a les operacions realitzades amb entitats o empreses subjectes a IVA inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Des dels serveis d’assessorament i acompanyament es dona suport per resoldre dubtes sobre l’Impost de Societats de les entitats, a banda d’altres qüestions referents a la gestió de l’organització.

field_vote: 

Com saber si es tenen deutes amb l’Agència Tributària?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Assegurar-se que no es tenen comptes pendents amb hisenda ajuda a garantir una economia estable.

Independentment de si és l’època de la declaració de la renda o no, és important que totes les persones i entitats estiguin segures que no tenen cap deute amb l’Agència Tributària. En cas de que la persona o organització tingui comptes pendents pot trobar-se amb una sèrie de conseqüències negatives:

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Wikipedia
Subtitols: 
Com descobrir si es tenen deutes amb Hisenda?
Què fer si es descobreix que es tenen deutes?
Com es pot procedir al pagament dels comptes pendents?
Què passa si hi ha més d’un deute per pagar?
Continguts: 

Per comprovar si es tenen deutes amb Hisenda hi ha dues maneres, virtualment o presencialment. Si s’escull fer la consulta en línia, es pot realitzar de forma ràpida i immediata. A la web de l’Agència Tributària s’ha d’accedir a la secció ‘Consultar deutes’, una vegada dins s’ha d’introduir el certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN. Quan es dur a terme la consulta apareix: la clau de liquidació, l'objecte tributari, l'import total i pendent, el període i la situació en la qual es troba el deute en aquest moment. Prement sobre la clau de liquidació d’un deute es pot accedir al detall del deute.

Si es necessita més informació, es tenen dubtes sobre la situació dels deutes i/o no es tenen les dades d’accés, s’ha de demanar una cita presencial. Per poder concertar una reunió cal demanar cita prèvia.

En cas de descobrir que es tenen comptes pendents amb Hisenda es pot procedir al pagament pertinent o bé presentar una sol·licitud d’ajornament o de fraccionament de la quantia que es deu. Si s’escull la primera opció, s’haurà de continuar amb el tràmit i es clicarà sobre 'obtenir carta de pagament' per realitzar l’ingrés.

En canvi, si es necessita ajornar o fraccionar el que es deu s’ha de presentar una sol·licitud que haurà d’acceptar Hisenda. Seran vàlides només aquelles sol·licituds on els deutes estiguin en període voluntari o executiu i es pugui acreditar que la persona o organització té una situació economicofinancera que li impedeixi, de forma transitòria, dur a terme el pagament.

Per tal de poder efectuar el pagament pendent amb Hisenda s’ha de continuar amb el tràmit. Una vegada s’ha demanat la carta de pagament sortiran les dades de la persona en qüestió, i si tot està correcte s’ha de clicar en ‘Acceptar’.

A la següent pàgina es pot seleccionar el mètode de pagament que es desitja: una opció és obtenir el 'document d’ingrés' per poder fer el pagament en una entitat bancària. Una altra opció és dur a terme el pagament de forma virtual i immediata. El pagament mitjançant deute en compte està disponible amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve PIN. En canvi, el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit només està habilitat amb certificat digital o DNI electrònic.

Quan es tenen més d’un deute pendent amb l’Agència Tributària existeix la possibilitat de generar una mateixa carta de pagament. En cas que no sigui possible s’haurà de generar de forma individual. A les imatges que es troben a continuació es pot veure com es divideixen els deutes entre els quals es poden pagar de forma individual i els que hi ha l’opció d’efectuar el pagament de forma conjunta, en aquest cas s’haurà de seleccionar aquells deutes que es vulguin pagar a la vegada.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre el certificat de donacions

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Resum: 

És necessari aquest model perquè les persones donants puguin deduir les seves aportacions.

El certificat de donacions és un document que justifica les donacions que realitzen les persones físiques o jurídiques que poden beneficiar-se de deduccions fiscals a organitzacions sense ànim de lucre.

Juntament amb aquest document es poden obtenir altres justificants com una transferència bancària, un contracte o un altre tipus de document que pugui verificar la donació.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
Model 182 Font: Canva
Subtitols: 
Què ha de tenir un certificat de donacions?
Quin tipus de donacions són deduïbles?
Quines deduccions fiscals tenen els donatius a una ONG?
Quina declaració ha de presentar l’entitat donatària?
Continguts: 

El contingut del certificat de donacions es regula a partir de l’article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, on s’especifica que seran necessaris els següents punts:

 • Número d’identificació fiscal i les dades d’identificació personal de la persona donant.
 • Dades de l’entitat donatària: NIF, denominació social, domicili...
 • Data i import del donatiu quan siguin recursos dineraris.
 • Menció expressa que l’entitat donatària està inclosa a les regulades en l’article 16 d’aquesta mateixa llei.
 • Document públic o un altre document autèntic que acrediti l’entrega del bé donat quan no es tracti de donacions en diners.
 • Destí que l'entitat donatària donarà a l'objecte donat.
 • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, és a dir, explicar que la donació no es pot anul·lar.
 • El certificat haurà d'anar signat per la representant legal de l'entitat (president/a o secretari/a, per exemple) i el segell.

Segons la regulació de les donacions deduïbles que recull l'article 17 de la mateixa llei, les següents aportacions realitzades tenen dret a practicar deduccions a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats o Impostos sobre la Renda de no Residents:

 • Els donatius i donacions de diners, béns i drets.
 • Les quotes d'afiliació.
 • La constitució d'un usdefruit sobre béns, drets o valors, feta sense contraprestació.
 • Els donatius de béns que formin part del Patrimoni Històric Espanyol.
 • Els donatius de béns culturals de qualitat garantida en favor d'entitats que tinguin com a finalitat la difusió del patrimoni històric artístic.

És important que les entitats sàpiguen quines són les deduccions fiscals que tenen els donatius per poder informar els i les donants i potencials donants.

 • En el cas de les persones físiques que tributen per l'IRPF, si la donació és de fins a 150 euros, el percentatge de deducció que s’aplica és del 80% al tram estatal. Quan la quantia és superior tindrà un percentatge de deducció del 35%. Si la persona donant ha fet donacions a la mateixa entitat amb un import igual o superior durant els dos anys consecutius immediatament anteriors el percentatge a aplicar a la quantitat que excedeixi de 150 euros serà del 40%. En tot cas, la base de la deducció per la persona donant no pot superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.
 • Quan es tracta de persones jurídiques es podran deduir l’Impost sobre Societats un 35% en cas que no es compleixin els requisits de recurrència. Però si la mateixa empresa ha fet durant dos anys consecutius anteriors la mateixa donació o superior a la mateixa entitat el percentatge puja al 40%. La base de la deducció és del 10% com a límit de la base imposable de l'Impost sobre Societats.

L'entitat beneficiària haurà de remetre a l'Agència Tributària la informació pertinent de les donacions rebudes. Ho farà amb el model de certificat de donacions, però també haurà de presentar altres documents, com el model 182, declaració informativa, donatius, donacions i aportacions rebudes.

El model 182 és un document que recull una declaració informativa en la qual es crea un llistat d’aquells donatius, donacions i aportacions que tenen dret a una deducció a l’IRPF o Impost sobre Societats. La presentació d’aquests models es realitza de forma telemàtica.

field_vote: 

Com obtenir el certificat digital pas a pas

Imatge principal a portada: 
El certificat digital és una eina imprescindible per a totes les entitats que han de comunicar-se amb les administracions públiques. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats no lucratives que han d'efectuar determinats tràmits, principalment amb les administracions públiques, tenen la possibilitat de disposar d'aquesta eina, cada vegada més imprescindible.

Fins a juny de 2016, el certificat a utilitzar havia de ser el de persona jurídica.

Però a partir de l'1 de juliol de 2016, l'entrada en vigor de la totalitat del Reglament de la Unió Europea que regula, entre d'altres, les identificacions electròniques, ha fet que aquest tipus de certificat ja no es pugui obtenir. Per aquest motiu, s'ha substituït per l'anomenat certificat de representant de persona jurídica.

Imatges secundàries: 
El certificat digital és una eina imprescindible per a totes les entitats que han de comunicar-se amb les administracions públiques. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El reglament estableix que el certificat de persona física ja no es pugui obtenir. Font: Freepik.
Subtitols: 
Consideracions prèvies i configurar el navegador
Documentació necessària
Alta de la sol·licitud
Acreditació de la identitat de la persona representant
Descàrrega del certificat
Còpia de seguretat i exportació a altres suports
Continguts: 

En primer lloc, cal tenir en compte alguns aspectes imprescindibles que poden afectar el procés d'obtenció i instal·lació del certificat:

 • No es pot formatejar el dispositiu entre l'inici del procés de sol·licitud del certificat i la seva descàrrega.
 • El procés complet s'ha de realitzar des del mateix ordinador, usuari i navegador, i no es podran realitzar actualitzacions a l'equip mentre aquest no finalitzi.
 • És possible que, durant el procés, s'hagi de desactivar l'antivirus.
 • Prèviament a la sol·licitud del certificat, cal llegir i acceptar la Declaració de Pràctiques de Certificació, on s'explica sota quines condicions CERES presta aquest servei.

Tot i que abans només es podia fer amb els navegadors Internet Explorer i Mozilla Firefox, ara ja es pot fer el tràmit des de qualsevol plataforma (Safari, Google Chrome...).

A continuació, caldrà configurar l'ordinador en funció del sistema operatiu que tinguem. Aquest pas s'ha de fer descarregant el configurador automàtic de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

A través d'aquest enllaç es pot veure quin dels configuradors cal descarregar-se, depenent de si es sistema operatiu de l'ordinador amb el qual es vol obtenir el certificat digital és Windows, Mac o Linux.

La documentació que es necessita per poder obtenir el certificat és la següent:

 • Relativa a l'entitat: certificat del registre públic on estigui inscrita l'entitat (d'Associacions, Protectorat de Fundacions, de la Secretaria General d'Esports, del Departament de Treball, del Ministerio del Interior...) on constin les dades relatives a la seva constitució. És a dir, un certificat de les dades registrals de l'entitat.
 • Relativa a la persona representant: certificat del registre públic on estigui inscrita l'entitat on consti el nomenament i vigència del seu càrrec. A més, haurà d'aportar en el moment de l'acreditació presencial la seva documentació personal:
  • Si té nacionalitat espanyola: el seu DNI, passaport o permís de conduir.
  • Si és una persona ciutadana de la Unió Europa o de l'Eespai Econòmic Europeu: la seva targeta d'identitat d'estranger/a, el certificat de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, juntament amb el passaport o DNI del país d'orígen, o NIE amb el passaport o DNI del país d'origen.
  • Si és una persona estrangera: la targeta d'identitat d'estranger/a o el NIE junt amb el passaport.

Ambdues informacions (dades registrals i dades de l'òrgan de govern i vigència dels càrrecs) es poden agrupar en un únic certificat emès pel registre que correspongui.

De tota aquesta documentació caldrà aportar original, còpia autoritzada o document compulsat.

El certificat emès pel registre no podrà tenir una data d'expedició que sigui anterior en més de 15 dies a la data de sol·licitud del certificat digital (el pas següent), sense comptar dissabtes, diumenges ni festius. Per aquest motiu, és convenient no fer la sol·licitud fins que no es disposi del document.

Un cop es té l'ordinador i la documentació preparats, ja es pot començar a fer la sol·licitud del certificat. En primer terme,cal accedir a la web de l'FNMT i aquí en l'apartat d'obtenir el certificat digital. En aquest lloc, caldrà entrar a l'apartat 'Sol·licitar certificat' de representant de persona jurídica del menú lateral i apareixerà aquesta pantalla:

S'ha d'omplir el formulari de sol·licitud amb el NIF definitiu de l'entitat (el provisional no és valid) i un correu electrònic de contacte, que s'haurà d'escriure dos cops per confirmar que sigui correcte, serà on es rebran les notificacions sobre la mateixa tramitació.

Finalment, caldrà clicar l'enllaç a la consulta i a l'acceptació de condicions d'expedició del certificat, marcar la casella de verificació que hi ha al final de l'escrit, i prémer a 'enviar petició'.

El sistema generarà un codi de sol·licitud que s'haurà de guardar.

A continuació, cal que la persona representant acrediti la seva identitat de les següents formes:

 • Acreditació en línia: disponible només per a entitats amb NIF A, B, C i D. L'ha de realitzar el/la representant de l'entitat identificant-se amb el seu certificat electrònic.
 • Acreditació presencial: es pot fer a qualsevol oficina de registre de l'Agència Tributària.

En aquest cas, caldrà demanar cita prèvia a l'Agència Tributària. A l'hora de fer-ho apareixerà el següent formulari en el qual s'haurà d'indicar el NIF de l'entitat:

Cal tenir en compte que l'acreditació presencial també és es pot fer a les oficines de Correus (no es requereix cita prèvia), de la Comunitat Foral de Navarra o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En cas necessari, també hi ha oficines a l'extranger on es pot fer aquest tràmit

A la compareixença, la persona representant ha de portar tota la documentació necessària, indicada anteriorment, juntament amb el codi de sol·licitud obtingut al pas anterior.

Un cop completat el procés d'acreditació de la identitat de la persona representant, el darrer pas serà la descàrrega del certificat.

En aquesta pantalla apareix l'avís del cost del certificat, que en la modalitat anterior era gratuït. Actualment, l'obtenció del certificat té un cost de 14 euros més IVA que s'hauran d'abonar mitjançant una targeta Visa o Mastercard. No és necessari que aquesta tingui com a titular l'entitat, pot ser de qualsevol persona particular. La factura d'aquest servei serà enviada posteriorment al correu electrònic indicat a la sol·licitud, en un termini de 24 a 48 hores.

Caldrà indicar en el formulari el NIF de l'entitat i el codi de sol·licitud, desplegar i acceptar les condicions d'ús del certificat.

És en aquest pas on caldrà fer efectiu, mitjançant targeta de crèdit Visa o Mastercard, el pagament de la taxa associada al tràmit.

Finalment, cal prémer a la casella 'Descarregar Certificat' i es generarà un fitxer que es podrà descarregar i instal·lar a l'ordinador. Es completarà així el procés.

A partir d'aquest moment, el certificat ja estarà disponible per al seu ús.

Quan ja es té descarregat el certificat, és molt convenient fer una còpia en un suport extern (disc dur extraïble, llapis de memòria, targeta criptogràfica...), per tal d'assegurar que, si li passa res a l'ordinador, no es deixi de tenir accés al document.

Aquest procés d'exportació es fa des del navegador que es tingui instal·lat a l'ordinador i és diferent en funció del que s'utilitzi. En alguns d'aquests, fins i tot és possible establir una contrasenya que permeti limitar el seu ús.

L'FNMT també ofereix tot un seguit d'instruccions que mostren com s'ha de fer l'exportació i/o importació en els navegadors més habituals.

field_vote: 

Com es pot participar en el joc de La Dooble?

Imatge principal a portada: 
Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres i altre un de cinc. Font: Freepik.
Resum: 

Les entitats poden distribuir els bitllets de forma telemàtica o amb la venda física als establiments de Loteries de Catalunya o amb la seva pròpia distribució.

Loteries de Catalunya ha creat La Dooble, un nou joc en el qual les entitats el tercer sector són les protagonistes, amb la distribució de les participacions i sobretot amb els beneficis i premis qu

Imatges secundàries: 
Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres i altre un de cinc. Font: Freepik.
Les entitats no lucratives poden participar en la distribució de La Dooble. Font: Freepik.
Subtitols: 
Com poden participar les entitats?
Com es distribueixen les participacions?
Com es poden obtenir donatius?
Com es gestionen els diners?
Continguts: 

Per participar-hi, en primer lloc, cal que siguin organitzacions sense ànim de lucre inscrites al registre oficial d’entitats corresponent.

A partir d’aquí, han de fer la sol·licitud a través del formulari de registre que trobaran a la pàgina web de La Dooble. Un cop rebuda l’autorització de Loteries de Catalunya, s’assignarà un número de cinc xifres (diferent per a cada entitat) i podran fer la comanda dels talonaris que vulguin vendre.

Per a cada número assignat, hi haurà un total de 8.500 bitllets. De tots aquests, 8.000 es podran vendre com a participacions físiques i 500 es vendran en format digital.

La venda dels bitllets es pot fer per tres vies. En primer lloc, les entitats poden fer la distribució exclusiva físicament, això vol dir que han de demanar els talonaris de 25 participacions que desitgin vendre. Per a això, les organitzacions hauran de fer la comanda i la recollida dels talonaris impresos en un dels punts de venda de la xarxa de Loteries de Catalunya. Per tant, les persones que hi vulguin participar només podran fer-ho comprant directament les participacions a l’entitat.

Aquestes, però, també poden optar únicament per la venda de bitllets a través dels més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya, de la pàgina web o l’app. En aquest cas, les persones compradores poden escollir el número segons l’entitat amb la qual desitgin jugar, seleccionar un número concret o bé adquirir-ne un d’aleatori.

L’última opció inclou la venda física de talonaris per part de les entitats així com a través dels canals de venda de Loteries de Catalunya. A més a més, les entitats disposaran d’enllaços que podran compartir per tal que les persones interessades puguin accedir directament a la compra del seu bitllet de La Dooble.

Les entitats que ho desitgin poden afegir un donatiu d’1, 2, 3 o 4 euros. En les participacions impreses que distribueixen físicament les entitats la quantitat de donatiu serà la mateixa per a tots els bitllets del mateix número.

A més, serà un donatiu obligatori per a les persones compradores. Per tant, el preu de la participació serà de quatre euros, més el donatiu assignat, si ho ha seleccionat l'entitat.

En cas que els números es comprin de forma telemàtica o en els establiments de Loteries de Catalunya, la persona que hi juga podrà decidir si compra el bitllet amb el donatiu proposat per l’organització -per tant, ve predeterminat i no es pot escollir la quantitat- o sense.

Cada entitat ha d’ingressar la liquidació corresponent a les participacions venudes al compte bancari indicat per Loteries de Catalunya, abans del 10 de desembre de 2022. Una vegada quedi constància que s’ha ingressat l’import corresponent, s’activaran els bitllets perquè puguin entrar en el sorteig.

A més, les participacions no venudes s’hauran de retornar abans del 3 de desembre en el mateix punt de la recollida. Finalment, les participacions no abonades a Loteries de Catalunya abans del 17 de desembre no entraran en el sorteig.

D’altra banda, els donatius que obtinguin les entitats amb la seva pròpia distribució se’ls podran quedar directament. Pel que fa als donatius aconseguits a través dels punts de venda o canals telemàtics, Loteries de Catalunya els transferirà a l’organització.

Les persones i entitats guanyadores es decidiran en els sortejos del 20 de desembre del 2022.

field_vote: 

Quins tràmits dels comptes anuals finalitzen durant el juny?

Imatge principal a portada: 
Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes anualment. Font: Olia Danilevich (Pexels).
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

En els sis mesos posteriors al tancament de l'exercici, les associacions declarades d'utilitat pública han de fer la presentació i les fundacions l'aprovació.

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública (DUP) han de retre comptes amb l’administració tal com estableix el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya; i el

Imatges secundàries: 
Les associacions declarades d'utilitat pública tenen sis mesos per presentar els comptes anuals. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes anualment. Font: Olia Danilevich (Pexels).
Subtitols: 
Presentació de comptes de les associacions declarades d’utilitat pública
Com presentar els comptes anuals de les associacions?
Aprovació dels comptes anuals de les fundacions
Com presentar els comptes anuals de les fundacions?
Continguts: 

Les associacions i federacions DUP han de presentar els seus comptes anualment. Això significa que els i les membres de la junta directiva o l’òrgan de representació hauran hagut d’aprovar prèviament els comptes anuals de l’exercici econòmic anterior.

Un cop aprovats, les organitzacions disposen d’un mes per a la presentació dels comptes. Aquest fet, però, s’ha de realitzar durant els sis mesos següents després de la finalització de l’exercici. Per tant, el 30 de juny acaba el termini per presentar els comptes anuals de l’exercici econòmic corresponent a l’any natural (a 31 de desembre de 2021). Totes aquelles entitats declarades d’utilitat pública que encara no hagin aprovat ni presentat els seus comptes, hauran de fer-ho en les pròximes setmanes.

Des de fa uns anys, la presentació dels comptes de les associacions DUP s’ha de fer necessàriament de forma telemàtica a través de la pàgina web del tràmit del Departament de Justícia. Aquí, cal seleccionar si es tracta d’una associació o federació i descarregar el formulari corresponent per tal d’emplenar-lo i enviar-lo. Si el tràmit es fa correctament, en aquest moment s’haurà de rebre la confirmació de tramitació efectuada.

L’acusament de rebuda és important per tenir constància de quan s’ha iniciat el procediment, permet fer el seguiment del tràmit i indica si cal abonar taxes. En aquest cas, s’han de pagar 77,80 euros en el termini de deu dies hàbils després de rebre la carta de pagament.

A l’hora de presentar els comptes anuals s’ha d’adjuntar la següent documentació:

 • Comptes anuals, incloent-hi l’estat de canvis en el patrimoni net i de fluxos d’efectiu, compte de resultats i el balanç de situació.
 • Certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals de l’assemblea general de socis i sòcies.
 • Memòria anual d’activitats de l’exercici corresponent.

Les fundacions tenen fins al 30 de juny per aprovar els seus comptes anuals, ja que per a l’aprovació el Patronat disposa de sis mesos a partir de la data de tancament de l’exercici anterior (és a dir, el 31 de desembre de 2021, si coincideix amb l’any natural). Un cop aprovats els comptes, les fundacions registrades a Catalunya tenen trenta dies per fer el lliurament al Protectorat.

En canvi, en el cas de les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de competències de l’estat només tenen deu dies hàbils per a la presentació dels comptes anuals al protectorat, després de la corresponent aprovació.

Per tal de poder presentar els seus comptes anuals, les fundacions inscrites als registres catalans han d’enviar telemàticament el formulari amb la memòria adjuntada i, si és pertinent, l’auditoria dels comptes anuals i l’informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta. També és necessari que incloguin el certificat d’aprovació dels comptes anuals.

Cal tenir en compte que un cop es presenten el comptes, es genera una carta per tal de fer el pagament de la taxa de 77,80 euros en el termini de deu dies.

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública han de tenir en compte tots els terminis per complir amb la normativa. Des de Xarxanet està a disposició de les entitats el servei d’assessorament, a través del qual es poden resoldre dubtes en relació amb aquest o altres temes.

field_vote: 

Quins avantatges obtenen les entitats que participen en la Dooble?

Imatge principal a portada: 
La Dooble és un nou joc de Loteries de Catalunya totalment social. Font: Freepik.
Resum: 

Loteries de Catalunya ha posat en marxa un nou joc totalment social amb el qual el teixit associatiu és el protagonista i se’n beneficia de diverses maneres.

La Dooble és el nou joc amb el qual Loteries de Catalunya vol contribuir amb les entitats no lucratives. Cada bitllet o participació té dos números i es realitzen dos sortejos per atorgar premis individuals, fins al milió, i col·lectius, amb petites quantitats.

Imatges secundàries: 
La Dooble és un nou joc de Loteries de Catalunya totalment social. Font: Freepik.
La Dooble es basa en dos sortejos per atorgar premis individuals i col·lectius. Font: Freepik.
Subtitols: 
Les entitats guanyen amb els donatius
També hi ha premis per a les entitats
Altres guanys per al teixit associatiu
Continguts: 

D’una banda, les organitzacions sense ànim de lucre poden aplicar o no, segons decideixin, un petit donatiu a cadascuna de les participacions. És a dir, que a les participacions que venen amb el seu número costaran quatre euros com a preu base de la participació més la quantitat del donatiu que decideixin.

Aquesta col·laboració pot ser d’entre 1 i 4 euros. En aquest sentit, però, cal tenir en compte que el donatiu que escolli aplicar l’entitat ha de ser el mateix per a totes les seves participacions. Per tant, les organitzacions sense ànim de lucre guanyaran la quantitat de donatius corresponent a les participacions venudes.

El primer que cal tenir en compte és que els premis se sortegen de manera aleatòria només entre els números venuts, això fa que cap premi quedi desert.

La Dooble es basa en dos sortejos, un per donar els premis individuals amb imports dels 100 euros al milió que s'escull amb el número de set xifres, i un altre per repartir els premis col·lectius, en els quals es premien les terminacions i reintegrament del número de cinc xifres.

A banda d’aquests premis per a les persones participants, les entitats que hagin col·laborat en la venda de les participacions de La Dooble també hi poden guanyar:

 • Una entitat obtindrà 30.000 euros.
 • Tres entitats, n'aconseguiran 20.000 cadascuna.
 • 10 entitats guanyaran un premi de 10.000 euros cadascuna.

En total, catorze organitzacions sense ànim de lucre sortiran beneficiades amb la seva participació en La Dooble.

A banda dels donatius (que suposen uns ingressos complementaris per a les entitats) i els premis del sorteig, el sector no lucratiu també es beneficia de La Dooble perquè tots els beneficis assolits de la comercialització de la loteria es destinen íntegrament al fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social.

A més a més, es poden destacar altres beneficis intangibles, com ara la comunicació i la difusió de les entitats. En aquest sentit, les persones individuals que hi vulguin jugar ho poden fer comprant directament les participacions a les entitats o bé a través dels canals de venda de Loteries de Catalunya.

Això significa que una persona podrà saber totes les entitats que hi participen a través dels punts de venda, el web i l’app; i, per tant, podrà comprar les participacions o bitllets de noves organitzacions, o entitats que es troben lluny del seu àmbit i amb les quals d’una altra manera seria difícil col·laborar.

Per a més informació:

field_vote: