Què cal tenir en compte en el treball del team bulding?

Imatge principal a portada: 
L’apartat primordial del team building és la reflexió. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Caldrà començar per una anàlisi previ de la situació, per tal de poder establir objectius realistes i muntar dinàmiques amb sentit.

El ‘team building’, literalment ‘construcció d’equip’, és un dispositiu de dinàmiques destinades a millorar les relacions d’un equip o grup de treball. A les entitats pot ser molt útil tant per a l’estructura com per al voluntariat, així com per a posar-los en contacte. Sigui com sigui, es tracta sempre de millorar la comunicació i fomentar la col·laboració.

Imatges secundàries: 
L’apartat primordial del team building és la reflexió. Font: Pexels
Subtitols: 
Anàlisi prèvia
Identificar els objectius
Planificació
Realització
Anàlisi dels resultats
Seguiment
Continguts: 

El primer pas per a una bona organització d’una activitat o jornada de team building és saber en quin punt es troba l’entitat. Idealment, aquestes dinàmiques no han d’aparèixer només quan hi ha un conflicte. Aleshores ja pot ser massa tard. És més aviat una tàctica de prevenció i, sobretot, de millora, d’aquí que sigui necessari identificar el punt de partida.

Cal fer una anàlisi i preguntar-se coses com: L’equip es coneix? Totes les persones coneixen les seves tasques? Hi ha una bona comunicació? Tothom se sent interpel·lat pels valors i objectius de l’entitat? Quins problemes passats poden haver estat provocats per una manca de comunicació o una falla en la sincronització? Quins altres obstacles poden sorgir?

Un cop s’hagin identificat les mancances i problemàtiques en l’equip ja es poden assenyalar els objectius de la dinàmica. Això és important per a evitar que les activitats de team building quedin diluïdes com a simples jocs.

Algunes de les finalitats que es poden marcar les persones organitzadores són observar les habilitats dels i les membres, augmentar la productivitat, detectar els rols que té cada persona més enllà de les tasques que realitza (líder, coordinadora, motivadora, creativa...), fomentar les bones relacions, l’ambient, la confiança i la comunicació...

El següent pas és planificar les dinàmiques. Primer s’haurà de definir la llargada i el format de la jornada. Aquesta pot ser quelcom curt, que ocupi dues o tres hores d’un dia de feina, o pot arribar a allargar-se tot un cap de setmana, en un hotel o una casa de colònies.

A partir d’aquí serà el moment de buscar el lloc i la data, tenint sempre en compte els recursos i les circumstàncies de tot l’equip. Si es fa la seu de l’entitat, caldrà buscar un lloc on càpiga tothom, i si la proposta és fer diverses jornades a fora, s’ha de tenir en compte que no tothom es pot permetre marxar dos dies, i potser farà falta organitzar vehicles per a arribar al lloc.

Un cop fet això ja es poden començar a preparar les activitats. Serà important recollir diverses propostes i anar fent el filtratge segons les necessitats i natura de l’equip (interessos, edat...) i els recursos. Es pot optar per comptar amb el suport d’una proveïdora professional de team building.

Quan ja s’hagin pres totes aquestes decisions i només calgui esperar al dia, és interessant crear expectatives sobre la jornada, per motivar la curiositat i la diversió, a través de correus o inclús cartells.

El dia de la jornada de team bulding caldrà seguir el guió estipulat, sempre deixant un temps per la reflexió, de manera que la diversió vagi acompanyada de la recerca de punts de contacte amb el dia a dia de les accions i tasques de l’entitat.

L’aprenentatge individual i de grup ha de ser la prioritat primera, i fer-ho de forma innovadora i creativa ajudarà a traslladar els valors entrenats a la vida real.

Al final de la sessió és important fer una anàlisi dels resultats conjuntament amb tot el grup. Caldrà valorar si s’han complert els objectius, i quines conclusions es poden extreure de l’experiència, com per exemple quins haurien de ser els rols (que no les tasques) de cada persona, o quines pràctiques es poden normalitzar i esdevenir rutines per a millorar la comunicació.

La construcció d’un equip cohesionat i capaç de cooperar no acaba en les activitats. Com ja s’ha assenyalat, els aprenentatges extrets de les dinàmiques de team building han de poder-se traslladar a la tasca diària. És interessant reservar un espai uns dies o unes setmanes després de la jornada per a cristal·litzar l’experiència i reflexionar sobre els resultats.

En aquesta sessió de seguiment les persones participants hauran d’aprofitar la distància temporal per a preguntar-se què haurien fet diferent, si la dinàmica de l’equip ha canviat, si tothom es troba a gust en els seus rols, si ha millorat la comunicació...

Però no només això. L’esforç de seguiment haurà de ser continu i comú. Tothom haurà de tenir al cap que l’eficàcia d’un equip és responsabilitat de totes les persones que el formen, i adoptar el costum d’admetre que alguna cosa falla i cal reprendre les sessions de team building pot ajudar a això.

field_vote: 

Serveis per a dones migrades

Imatge principal a portada: 
Són llocs d’atenció, orientació, ajuda mútua i diàleg. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Vuit espais on les dones nouvingudes poden acudir per a rebre assessorament i acompanyament en temes jurídics, laborals, formatius, d’habitatge...

Amb el coneixement de les dificultats que suposa arribar a un nou país, no parlar l’idioma i a sobre patir les conseqüències dels falsos estereotips, aquest recurs vol servir d’ajuda per a les persones nouvingudes que necessiten assistència, consells i un espai on ser escoltades.

Imatges secundàries: 
Són llocs d’atenció, orientació, ajuda mútua i diàleg. Font: Pixabay
Subtitols: 
Programa ‘Mares entre dues cultures’, de Salut i Família
Servei ‘Migrades’ de Dones No Estàndards
Inclusió Social i Integració, Fòrum Dona Activa
Dona migrant i treball de la llar, Servei Jesuïta a Migrants
Associació Intercultural Diàlegs de Dona
En línia: Raisa de Farmamundi
Serveis d’atenció de Gencat
Xarxa d’Acollida i Acompanyament
Continguts: 

Salut i Família atén la salut de les mares immigrants i els seus fills i filles menors de tres anys al seu programa ‘Mares entre dues cultures’.

Conscient de l’amplíssim reguitzell de necessitats insatisfetes, l’entitat col·labora amb hospitals públics de Catalunya per a oferir assistència en salut reproductiva, cobertura vacunal, alimentació infantil i desenvolupament psicomotor, a més de l’establiment d’una xarxa de suport social amb activitats grupals d’educació sanitària intercultural.

Entre les prestacions que ofereix s’hi troben els grups d’intercanvi de dubtes i dificultats, l’orientació sobre recursos públics de planificació familiar i laboral i ajudes socials i el suport per a l’apoderament, ajudant a fer créixer les aspiracions vitals i a enfrontar-se a les dificultats socials i personals.

Coherent amb els valors anunciats, Salut i Família facilita l’assistència als grups garantint la seva gratuïtat i compatibilitat horària, i posa a la disposició de les persones assistents un servei de guarderia gratuïta.

Dones No Estàndards va crear aquest servei en reconèixer un patró a la mateixa entitat: la majoria de persones contractades eren dones migrants. És un projecte que busca crear complicitats i convidar al treball mutu, preparant a les treballadores per a fer la seva tasca a l’entitat, adquirint aquestes un coneixement que després es poden endur a altres feines esdevenint una eina contra l’exclusió social.

Es tracta d’un programa integral, de manera que inclou tota mena d’avantatges: flexibilitat horària, formacions de català i coneixement del medi o cultura general (totes elles amb incentius com la subvenció del transport), i tots els serveis que s’ofereix a les usuàries (assessorament jurídic, administratiu, psicològic i logístic, acompanyaments, més formacions per a elles i els seus fills o filles...).

Aquesta entitat du a terme accions d’acollida i acompanyament a dones migrants, de minories ètniques i supervivents de violència de gènere. Són tasques integrals per a la igualtat d’oportunitats i contra l’exclusió social, però sempre amb un punt de vista intercultural, promovent la convivència als barris.

Així, Dona Activa posa a la disposició d’aquestes dones tota mena d’eines, des de suport emocional fins a orientació professional, passant per accions grupals per a l’apoderament.

Alguns dels serveis són ‘Català per a totes’, per a superar l’A2; ‘Empoderament de persones migrades’, per a la regularització administrativa i el nivell B1 de català, a més de formacions sobre la cultura catalana i el marc legal i jurídic; i ‘Em projecto al futur’, destinat a la inserció laboral.

Aquest sector específic del Servei Jesuïta a Migrants respon a la constatació que ha fet l’entitat de la vulneració de drets que es produeixen cap als col·lectius que treballen a la llar. Es tracta d’un problema contextual, diuen, desprès del fet que hi ha un menyspreu cap a aquest tipus de tasques, considerant-les exclusives de dones. És una doble discriminació.

El servei ‘Dona migrant i treball de la llar’ acompanya les dones en la defensa dels seus drets i en l’avenç cap a la igualtat de les dones que treballen en el sector. Es posen a disposició del col·lectiu espais de trobada, tallers de drets laborals, orientació i intermediació laboral i jurídic i formacions i dinàmiques d’apoderament.

La missió d’aquesta entitat és íntegrament el suport a les dones nouvingudes i no tan nouvingudes. Tots els seus serveis tenen l’objectiu de posar en contacte a dones amb orígens diversos residents a Catalunya i establir xarxes de suport i treball mutu al barri.

Algunes de les prestacions que ofereix són classes de llengua i coneixement de l’entorn, tallers, xerrades d’interès, sortides culturals i de convivència, activitats d’intercanvi... La idea és aconseguir la integració progressiva de les dones com a ciutadanes.

Farmamundi ha posat en marxa una secció a la seva web on dones de procedències diverses expliquen, a través de vídeos, els drets que tenen en relació amb la salut sexual i reproductiva.

Raisa’, que és com s’anomena aquest portal, compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa.

Paral·lelament, l’entitat ha creat un bot que respon preguntes relacionades amb la salut i el seu accés públic en castellà, francès, urdú, àrab i xinès.

La informació sobre les dues eines pot ampliar aquí.

La Generalitat ofereix serveis diferenciats per a dones i per a persones migrades, però si la persona es dirigeix a qualsevol d’aquests espais, la podran dirigir als espais especialitzats que necessiti.

El Punt ICDObert pertany a l’Institut Català de les Dones, una institució de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes que ofereix assessorament i informació sobre diferents recursos com trobar feina o habitatge, processos de separació i custòdia d’infants, formacions, demanar ajudes, fer tràmits administratius o accedir a serveis especialitzats com el de violències masclistes o migració.

El Servei d’Informació i Orientació ofereix assessoria especialitzada per a les persones migrades i refugiades, i té prestacions d’assessorament jurídic, empadronament, sistema sanitari i educatiu, associacionisme, cursos de llengua...

Finalment, el Servei d’Acompanyament i Reconeixement Universitari (SARU) és un servei específic per a informar i orientar les persones en el reconeixement de titulacions universitàries estrangeres a l’estat.

Un altre servei general és la Xarxa d’Acollida i Acompanyament de Barcelona, que coordina diverses entitats i serveis per a afavorir la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la convivència a Barcelona. El treball conjunt garanteix la màxima cobertura territorial i l’obtenció progressiva de recursos per part de les persones nouvingudes fins a adquirir autonomia.

field_vote: 

Dinàmiques per a fer team building

Imatge principal a portada: 
És, literalment, la construcció conjunta d’un equip que estigui fonamentat per a enfrontar els problemes conjuntament. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Les activitats poden prendre moltes formes, però sempre estaran dedicades a fomentar la cohesió, la confiança i la comunicació de l’equip per al treball conjunt i la construcció d’un front comú.

A totes les entitats és primordial el treball en equip, la bona entesa entre tots i totes les membres i un alt grau de confiança. Aprendre a coordinar-se i assumir els objectius grupals com a propis millorarà l’eficàcia de les accions i la seva productivitat, i motivarà un sentiment de pertinença que permetrà un alineament més gran amb els valors de l’associació.

Imatges secundàries: 
És, literalment, la construcció conjunta d’un equip que estigui fonamentat per a enfrontar els problemes conjuntament. Font: Pixabay
Subtitols: 
Sobre les dinàmiques
Per a conèixer-se
Per a establir vincles i confiança
Per a la comunicació i la col·laboració
Per a la resolució de problemes en equip
Activitats divertides
Per a un propòsit comú
Continguts: 

Les activitats de team building són molt variades. Poden ser simples exercicis per a fomentar el coneixement mutu al mateix espai de l’entitat o una simulació complexa de diversos dies a l’exterior o en una casa de colònies.

També hi ha diverses categories depenent de l’objectiu de la dinàmica. Hi ha activitats per a conèixer-se, per a millorar la comunicació i la col·laboració, per a entrenar la solució de problemes, per a fomentar la confiança i per a integrar tot l’equip en uns valors o propòsits.

Són activitats molt útils per als equips nous o amb noves persones membres, però també és recomanable fer-ne alguna de tant en tant inclús amb equips de llarg recorregut, per millorar el vincle.

Speed-Meeting’ és una dinàmica ràpida de conversa en parelles. Primer, els i les membres de l’equip hauran d’escriure tres preguntes en un paper, per a després donar voltes per la sala i aturant-se a parlar amb una altra de les persones durant un minut, responent cadascuna una de les preguntes de l’altra. Quan acabi el temps, s’intercanviaran el paper amb les preguntes i aniran a buscar algú nou a qui interrogar, i així, minut a minut, fins al final de l’activitat.

Una altra dinàmica de coneixement, segurament preferida per les persones introvertides, és el ‘Cercle gestual’. Aquí, els i les membres de l’equip, en una rotllana, es tornaran per a parlar sobre ells i elles mateixos/es amb gestos. Les altres persones hauran de provar d’endevinar el que volen dir.

També a prova d’introversions hi ha ‘Els 4 quadrants’ és una activitat on la parla s’intercanvia aquesta vegada pel dibuix. Cada persona tindrà un paper amb quatre quadrants, on haurà de dibuixar la seva resposta a quatre preguntes.

Amb el coneixement no té per què venir la confiança. Hi ha dinàmiques que serveixen per a establir vincles més forts i fomentar la seguretat en el si de l’equip, tot permetent a les persones sentir-se escoltades.

Una dinàmica per a fer això és ‘La meva història’, un espai on tothom pot preguntar i tothom pot respondre. Mitjançant papers, els i les membres de l’equip faran preguntes sobre el seu passat i el seu present a la resta de forma anònima, i les altres persones poden respondre.

Una forma de motivar un canvi d’actitud on tothom es pugui sentir escoltar és l’activitat ‘Feedback’, on bàsicament això és el que es fa: donar feedback, fer comentaris. Poden ser sobre qüestions relacionades amb la feina, amb l’actitud, amb les aficions... Es tracta de generar de forma artificial la retroalimentació, de manera que esdevingui més fàcil fer-la a les tasques del dia a dia.

En relació amb l’apartat anterior, és important que un equip aprengui a comunicar-se de forma efectiva i assertiva per a poder col·laborar amb èxit i evitar malentesos.

Escoltar, veure i respectar’ és una dinàmica molt recomanable per a això. Es tracta de compartir històries i experiències, de l’entitat o de fora, i buscar patrons comuns entre allò que les persones membres comparteixen.

També per a millorar la comunicació, però aquesta vegada en els conflictes hi ha ‘Respondre al conflicte’, on es crea un espai en què s’agafen problemàtiques passades o presents i es treballa la comunicació al seu voltant per a resoldre-les amb tot l’equip. Pot ajudar descriure el conflicte des de tots els punts de vista i escriure-ho en un paper.

Un altre àmbit de l’assertivitat és la capacitat de fer saber als i les membres de l’equip les necessitats que una persona té. ‘Necessito de tu...’ és una activitat en què, per parelles canviant, cada persona anirà assenyalant què necessita de l’altra. No cal que sigui res profund, és una forma d’iniciar dinàmiques que es veuran reflectides després al dia a dia.

Fomentar el coneixement, la confiança i la comunicació no és suficient per a garantir un treball conjunt eficaç. Cal posar-ho en pràctica. Per això existeixen dinàmiques que permeten entrenar com entomar problemes en equip, per a reunir esforços i diversificar els punts de vista.

Algunes d’aquestes activitats són de llarga durada i necessiten una preparació prèvia complexa, com ‘La cerca del tresor’. Aquesta manera de gimcana comença amagant un o diversos objectes que les persones hauran de buscar en equip seguint pistes. És interessant incorporar elements com bromes internes o temes característics de l’entitat.

També una mica dilatada en el temps i involucrant el treball manual hi ha la dinàmica de ‘Protecció de l’ou’, que bàsicament consisteix a construir un bastiment o armadura per a protegir un ou d’una caiguda.

Quadrat a cegues’ és un altre exercici per a motivar al grup a treballar en equip. Per a aquesta activitat només cal tenir una corda, que es posarà a terra tot fent un cercle, i que les persones membres hauran de convertir en un quadrat amb els ulls tapats. L’objectiu d’aquesta dinàmica és obligar les persones participants a comunicar-se ordenadament i guiar-se en grup.

Una part important de les dinàmiques de team building és passar-ho bé, crear un ambient distès on es propiciï que l’equip s’afluixi i es prepari per a altres activitats més consistents o per a tancar la sessió.

Aquí es poden incloure jocs grupals com el ‘Qui soc’, on totes les persones participants han d’enganxar-se un paper al front sense veure que hi ha escrit el nom d’un personatge, real, històric o fictici. Per torns, aniran fent preguntes que només poden respondre’s amb ‘sí’ o ‘no’ fins a endevinar qui són.

Igual d’entretinguda, però de foment de la creativitat hi ha l’activitat ‘Construeix una salutació’, en què tothom haurà de crear la seva pròpia salutació de mans de forma que parli d’ell o ella mateixa. Després, tot el grup podrà aprendre les diferents salutacions per parelles.

Retrats’ també és un joc molt creatiu on, dividits en dos equips, el si les membres del grup dibuixaran les persones de l’equip contrari de manera col·laborativa: cada 10 o 15 segons el paper canviarà de mans.

En una entitat, és important que totes les persones que hi treballen caminin cap a uns objectius comuns. Quina millor forma de fer-ho que aprofitar l’actitud dialogant i lúdica del team building per a establir nous propòsits o renovar els antics?

Una de les formes de fer això és dedicar una estona a recollir en un paper gran o una cartolina quines són les finalitats, els valors i els propòsits de l’entitat i de l’equip. Deixar-ho tot escrit i discutir la importància de certs elements obrirà un debat que facilitarà l’alineació de totes les persones amb els resultats recollits.

Una forma més lúdica i creativa de fer això és l’activitat ‘Carta del futur’. Aquí els i les membres de l’equip tindran el repte d’imaginar com serà l’entitat d’aquí a 5 anys, quins avenços podrà fer i quins obstacles es trobarà, i escriure una carta per a aleshores. D’aquesta forma es fomentarà la cohesió i l’establiment d’un front comú.

field_vote: 

Com incorporar la perspectiva intercultural a les entitats

Imatge principal a portada: 
La interculturalitat és l’intercanvi igualitari entre persones amb bagatges diferents. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Es tracta de promoure-la des dels mateixos fonaments, facilitant el diàleg i aprofitant-lo per a obrir les possibilitats de desenvolupament de l’entitat i de les seves accions.

L’interculturalisme és un enfocament social i polític i un posicionament ètic. Va més enllà de la gestió de polítiques igualitàries, és una actitud estructural que aposta per la convivència i la construcció comuna en la diversitat. Tot i el seu nom, la perspectiva intercultural no implica només la cultura: és una formulació interseccional.

Imatges secundàries: 
La interculturalitat és l’intercanvi igualitari entre persones amb bagatges diferents. Font: Pexels
Subtitols: 
Què és?
Autodiagnosi
Un treball constant i integral
En la raó de ser
En l’acció
En la participació
Formació
Formalització
Continguts: 

La interculturalitat promou la relació entre col·lectius i persones de diferents bagatges culturals i la convivència d’aquests grups en igualtat de drets, deures i oportunitats, tant pel que fa a les qüestions més formals i burocràtiques com el que té relació amb els seus costums i cultura en general.

Aquesta perspectiva, de fet, es refereix a tots els vessants de la persona que li aporten sentits de pertinença, també la identitat (gènere, classe social, religió, aficions...). Suposa no només protegir i tots aquells trets que han estat discriminats, sinó introduir-los al diàleg comú per a crear un espai d’intercanvi segur i enriquidor.

Perquè una altra cosa que contempla la interculturalitat és el combat contra l’assimilació. Una entitat que vol treballar amb la interculturalitat pren consciència de les diferències i les incorpora a la seva manera de fer, creant espais de convivència i compartició, i incorporant-los als seus objectius i valors com una part integral i incondicional.

El primer pas en la incorporació de la perspectiva intercultural en una entitat és saber en quin punt es troba. Cal començar per identificar la diversitat interna de l’associació i del seu entorn: de què parlem? Quines persones o grups la representen? Què poden aportar a l’entitat?

Una forma de respondre a això és fixar indicadors quantitatius i qualitatius per saber com han participat els diferents grups a les activitats, si ho han fet. El CRAJ ofereix un servei de diagnosi que pot servir com a punt de partida.

Després és recomanable qüestionar el propi funcionament, entenent que sempre es pot millorar. Per molt que sembli que l’estructura és totalment igualitària, és molt difícil trobar les mancances si no es forma part del grup discriminat. Caldrà doncs analitzar els possibles obstacles que totes les classes de grups poden tenir per a associar-se al projecte.

Més enllà del propi funcionament, és interessant analitzar l’entorn i trobar punts de contacte amb el barri o la ciutat, per tal de dissenyar accions en el futur que facin valdre la diferència i convidin a persones amb diversos interessos a participar.

Aquest diagnòstic no pot aturar-se un cop s’hagin fet les modificacions pertinents. Caldrà revisar permanentment l’entitat, amb autocrítica, perquè la societat és un ens canviant, i sorgiran noves necessitats constantment.

Així, és necessari mantenir la ment oberta en tot moment, per poder fer un apropament a les persones totalment lliure de prejudicis. La millor manera de fer això és, precisament, establir relacions recíproques i complicitats amb tota mena de grups.

La revisió a l’entitat ha de ser integral, qüestionant-se pels hàbits propis per tal d’augmentar possibilitats i millorar la integració d’un públic més ampli, garantint l’accés a tothom i oferint espais de participació en condicions d’igualtat. Cal tenir present la diversitat de l’entorn en tot moment, per poder valorar quins perfils poden no sentir-se interpel·lats, i quines són les raons.

Com s’ha assenyalat, el treball d’incorporació de la perspectiva intercultural ha de ser integral, i s’ha de produir a tota l’estructura de l’entitat, també a les seves bases, principis i objectius. La resposta a preguntes com “Què és l’entitat?”, “Cap on va?” “Què fa?” han d’incloure aquest enfocament, que ha d’esdevenir un compromís als fonaments mateixos de l’entitat.

Es tracta d’assumir valors com el suport mutu, la diversitat, el respecte, la convivència, l’empatia, el treball conjunt, la convivència... També és important revisar les metodologies en aquest sentit, amb obertura a noves propostes, gestionant i abordant la diversitat.

També serà necessari posar en pràctica la interculturalitat per mitjà d’accions concretes que detectin i incorporin la diversitat. Això s’haurà de programar ja als objectius de les activitats i els projectes, cosa que serà més fàcil havent-se modificat ja la raó de ser de l’entitat en aquesta direcció.

Per exemple, les accions es poden marcar la meta de visualitzar formes de fer diferents en el si de les temàtiques de l’entitat (esports, alimentació, arts, jocs...), aprofitant els coneixements dels diversos col·lectius pertanyents a l’entitat i al seu entorn. També es poden programar seccions concretes en les accions plantejades com taules rodones, exposicions o debats per a promoure l’intercanvi de coneixement.

Una altra opció és fer d’altaveu, i plantejar l’abordatge de problemàtiques més globals, com per exemple l’emergència climàtica o la salut, a través dels discursos dels diversos col·lectius del barri o l’entorn. La idea és fer palesa de l’existència de solucions alternatives i cosmopolites des de l’espai més proper i local.

Les accions interculturals s’han d’organitzar amb l’esperit d’integrar la diversitat social i cultural existent al barri per tal de donar-li veu, entenent les seves necessitats i fent lloc per la valoració de les seves propostes específiques de millora.

Però no val només amb incorporar persones diferents i les seves veus a les activitats i a l’entitat, sinó que també cal treballar activament per a fer-les sentir part del projecte, assegurar-hi la seva participació, tant en la presa de decisions com a la base social i les relacions externes i xarxes socials. Això també significa incloure-les a l’estructura, a les juntes i als òrgans de decisió, així com als càrrecs de responsabilitat dels diversos projectes i iniciatives.

Igualment, és important vetllar perquè les noves incorporacions comprenguin els continguts, oferint els materials en diverses llengües i comptant, si es pot, amb traductors i traductores. És primordial garantir també la seva capacitat d’expressió.

De la mateixa manera, seria interessant incorporar diversos punts de vista a les celebracions o jornades internes que es facin, de manera que no només siguin un espai obert a altres formes festives, sinó que també promoguin l’intercanvi de costums.

A vegades canviar la mentalitat no és tan fàcil, i no és suficient amb fer un treball de transformació i reestructuració. És per això que per a incorporar la perspectiva intercultural és interessant plantejar-se la possibilitat de fer formacions a l’equip de l’entitat, per tal d’aterrar i formalitzar les actituds.

Es tractaria d’adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre aquest enfocament i com aplicar-lo de la mà de persones expertes, així com d’establir sinergies amb altres entitats que tinguin experiència en la matèria. Per això és important incloure cursos i tallers sobre aquesta temàtica als plans de formació de l’entitat, així com posar literatura especialitzada a l’abast de l’equip.

Hi ha moltes opcions de temàtiques interculturals de les formacions: prejudicis, adopció de llenguatge inclusiu, estratègies de sensibilització, lluita contra la discriminació...

Totes aquestes accions quedaran diluïdes si no s’inclouen en els documents marc de l’associació. Deixar constància de la perspectiva cultural als estatuts, al reglament, als plans de formació, als documents de disseny de projectes, a les presentacions a subvencions, és important perquè la seva adopció sigui orgànica, ben fundada, i sostenible en el temps.

A més, totes aquestes redaccions i les comunicacions que faci l’entitat hauran de ser coherents amb els nous valors incorporats, per la qual cosa s’haurà de vigilar d’usar-hi el llenguatge inclusiu. També és important comptar amb materials i recursos accessibles (en lectura fàcil, amb diverses llengües...).

Finalment, és primordial no oblidar la creació de protocols interns d’antidiscriminació. Encara que es promoguin i s’entrenin els valors interculturals, cal decidir quines accions es prendran si en algun cas es deixen de banda.

field_vote: 

Vols participar en un camp de treball o en una estada solidària?

Imatge principal a portada: 
Camps de Solidaritat 2013 a Camerún-Kumbo Font: SETEM Font:
Autor/a: 
Josep Carbonell
Resum: 

Tens ganes de gaudir d'una vivència en un altre país de forma solidària i responsable? Durant els mesos de febrer i març es comencen a organitzar els camps de treball i estades solidàries, una opció per viure aquestes experiències de cara a l'estiu.

Durant els mesos de febrer i març comencen a organitzar-se els camps de treball o rutes solidàries que es realitzen sobretot durant els mesos d'estiu. A principis d'any, doncs, és un bon moment per començar a conèixer quines són les principals entitats catalanes que organitzen aquest tipus de camps i/o estades.

Imatges secundàries: 
 Font:
Servei Civil Internacional de Catalunya compta amb una àmplia oferta de camps de treball. Font: SCI
 Font:
 Font:
 Font:
Subtitols: 
SETEM - Camps de solidaritat
Servei Civil Internacional – CAT - Camps de voluntariat
Associació Catalana per la Pau - Brigades de solidaritat
COCAT - Camps de treball internacionals
CC ONG - Estades solidàries
Aethnic
Cos Europeu de Solidaritat
Continguts: 

Els camps de solidaritat de SETEM inclouen una fase prèvia de formació (d'abril a juny), una fase d'estada en un país d'Amèrica Llatina o Àsia (juliol o agost) i una fase posterior de difusió i acció al Nord, a la tornada. L'edat mínima per participar-hi és de 18 anys i el període d'inscripció finalitza a principis d'abril. Per a més informació, podeu assistir a les sessions informatives que tindran lloc aviat.

L'SCI és una entitat catalana connectada a la xarxa internacional 'SCI - International Voluntary Projects' que compta amb un potent cercador de camps de voluntariat arreu del món. L’objectiu és col·laborar en el desenvolupament d’un projecte de treball voluntari i de temàtica diversa amb l’acció comuna de la població local i d’un grup d’internacionals.

Al web de l'SCI-CAT s'explica amb detall els passos a seguir per fer un camp. Un d'ells és la formació obligatòria que enguany tindrà lloc els següents dies:

 • 27 i 28 de maig a Calafell
 • 1 i 2 de juliol al Solsonès

Aquelles persones que estiguin interessades en obtenir més informació, poden assistir a les xerrades informatives.

L'ACP, juntament amb la Fundació Pau i Solidaritat, organitzen les anomenades Brigades de Solidaritat durant els mesos de juliol i agost. Aquestes brigades s'entenen com un compromís de caràcter voluntari, en la formació i sensibilització dels problemes que afecten als pobles del Sud i d’apropament a l’experiència de les organitzacions socials i sindicals que treballen pel canvi social.

Aquest 2023 les destinacions són Colòmbia, Palestina, Guatemala, El Salvador i Filipines. Si esteu interessats/des en participar-hi, podeu omplir el formulari d'inscripció que estarà disponible fins el proper 20 d'abril. Si necessiteu més informació, podeu assistir a les xerrades informatives de les Brigades de Solidaritat 2023, que tindran lloc el 13 de febrer, el 9 i el 28 de març i el 12 d'abril, de 18:30h a 19:30h a la sala 11 de la planta 1 de l’Edifici de CCOO de Barcelona (Via Laietana, 16).

Vídeo d'actuació de les brigades solidàries a Colòmbia durant l'estiu de 2013.

La Coordinadora de Camps de Treball Internacionals de Catalunya (COCAT) organitza camps de treball arreu del món a més d'altres projectes de voluntariat internacionals com poden ser els projectes de mitja i llarga durada (MLTV), projectes emmarcats dins del programa European Solidarity Coprs - ESC (projectes subvencionats per la Comissó Europea) i formacions i intercanvis juvenils.

Es tracta d'experiències de coneixement, tant a nivell cultural com personal. A banda de responsabilitzar-se d'una tasca de suport en diferents àmbits, permet conviure amb altres joves de moltes cultures diferents i entendre la diversitat del món.

Els camps de treball poden durar entre 15 i 20 dies i els projectes de llarga durada MLTV o ESC, d'un mes fins a un any.

Aquelles persones que estiguin interessades en projectes de curta durada (entre 2 i 3 setmanes) ja poden fer la inscripció. ​

D'altra banda, aquells i aquelles que prefereixin fer una estada de llarga durada (entre 1 mes i 1 any) també poden realitzar la seva inscripció.

Tots dos grups de projectes ofereixen xerrades informatives els dies següents:

 • 18 de gener a Barcelona
 • 8 de febrer en format virtual
 • 21 de febrer en format virtual
 • 9 de març en format virtual

Per poder assistir a les xerrades de projectes de curta durada (a Barcelona) i projectes de mitjana i llarga durada cal confirmació. Per a més informació sobre les xerrades podeu consultar aquest enllaç.

Per a més informació, podeu contactar amb l'entitat a través del següent correu cocat@cocat.org o del web de COCAT.

CC ONG és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que treballa per a la cooperació al desenvolupament social, econòmic i humanitari de les zones més pobres del món. CC ONG ofereix la possibilitat de viure una experiència única i conviure amb cultures diverses mentre es col·labora en un dels molts projectes que tenen repartits per Àfrica, Amèrica i Àsia.

Aquelles persones que hi estiguin interessades, poden participar dels projectes que tenen en marxa a Burkina Faso, Ghana, Mauritània, Mozambic, Haití, Mèxic, Colòmbia, Perú, Nepal, Senegal i Mali fent una trucada al telèfon 683 249 922 o consultant el web de l'entitat.

Aethnic ofereix l'oportunitat de gaudir de rutes de turisme responsable a Gàmbia i Senegal. Es tracta d'experiències pensades i dirigides a viatgers i viatgeres que busquen l'intercanvi i la convivència amb la població local. Un primer contacte amb la diversitat d'ètnies i comunitats de Gàmbia i Senegal, dos països de l'oest d'Àfrica, que permet descobrir i conviure amb les seves tradicions i estils de vida.

Podeu demanar més informació mitjançant correu electrònic.

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea dirigida a persones d'entre 18 i 30 anys destinada a oferir un espai on fer voluntariat, col·laborant en projectes que actuen en comunitats europees. Les estades són llargues, d'entre dos mesos i un any.

Les temàtiques dels programes de voluntariat són molt diverses: des de creativitat i cultura fins a prevenció i recuperació de desastres, passant per salut i benestar i treball amb persones refugiades i migrants.

Les persones interessades s'han de registrar al Cos Europeu de Solidaritat i ser residents a la Unió Europea.

Per a més informació és aconsellable consultar la Guia del Cos Europeu de Solidaritat.

field_vote: 

La definició de la població diana del projecte

Imatge principal a portada: 
Qui millor que el públic destinatari per a saber quins són els objectius d’una activitat? Font: Pixabay
Autor/a: 
F Pere Tarrés
Resum: 

El públic objectiu d’un projecte té un paper primordial en el seu disseny. Pensar per i des de les persones que s’hi veuran directament implicades pot garantir l’èxit d’una activitat, i pot dur a una transformació més gran i sostenible.

Els dos primers passos del plantejament de tot projecte són la identificació de la problemàtica i la definició de la població diana. Això últim implica analitzar les problemàtiques i interessos del grup objectiu, així com intentar calcular el grau de participació, per tal d’establir objectius i tractar de preveure l’impacte real de la intervenció.

Imatges secundàries: 
Qui millor que el públic destinatari per a saber quins són els objectius d’una activitat? Font: Pixabay
Subtitols: 
La importància d’una bona definició
Preguntes definitòries
Objectius per a la població diana
Participació del públic
La Investigació Acció Participativa (IAP)
Fases de l’IAP
De l’IAP a l’empoderament
El camí cap a l’empoderament
Continguts: 

Dins el món associatiu circulen projectes que situen com a grups beneficiaris segments de població massa grans, que qüestionen la versemblança dels programes i la capacitat tècnica de les entitats: persones amb discapacitat, infants en risc d’exclusió social, persones migrades...

És important que l’organització faci un treball doble, un d’introspecció i un d’investigació externa, social. Caldrà primer tenir presents les possibilitats i els recursos de l’equip, i el màxim àmbit d’intervenció que pot abraçar. D’altra banda, també serà necessari fer una anàlisi del context social, però ha de ser una anàlisi exhaustiva, capaç de fragmentar els segments on se situï la problemàtica que es vol tractar.

La millor aposta per una entitat és dirigir els seus esforços a actuar a nivell microsocial, i d’aquí és ben segur que es promouran canvis a nivells més alts.


La forma més directa d’identificar la població diana és fent un seguit de preguntes, la resposta a les quals establirà un seguit de requisits que una persona ha de complir per ser part del col·lectiu diana de la intervenció. Això són les anomenades ‘variables tipològiques’.

Per exemple, per tal de delimitar el grup ‘persona migrant’, algunes preguntes que es poden fer són: Quin és el seu gènere? I la seva edat? I el seu país d’origen? En quina localitat viuen? Tenen estudis? Tenen família? Quant de temps porten residint a Catalunya? Quin nivell de comprensió de l’idioma tenen? La seva situació personal és legalitzada i normalitzada?

Un cop respostes totes les preguntes, i amb l’ajuda de les persones que formin part del segment escollit, es podrà definir exactament quines són la problemàtica, les necessitats, els interessos i les expectatives que el projecte pot treballar. D’aquesta manera, s’evitarà caure en supòsits o estereotips i es podrà contribuir a un nivell avaluable al canvi social.

La precisió en la definició dels i les beneficiàries facilitarà també la identificació dels agents implicats de forma indirecta en la problemàtica i en la possible solució, de manera que es podrà posar en pràctica una anàlisi de participació de totes les persones i institucions implicades en l’assoliment de l’objectiu general del projecte.

Un error freqüent que solen cometre les entitats és creure que són interlocutores del col·lectiu al qual destinen l’acció. Tota organització compta amb dos reguitzells independents d’objectius: aquells que té cap a si mateixa i aquells que es dirigeixen a la població diana. És possible que hi hagi punts on tots dos vessants convergeixen, però no té per què.

Així, en la definició del públic objectiu caldrà també determinar, a partir de les seves mancances, quins són els objectius de l’actuació. Es tracta doncs de compaginar dues dimensions: les necessitats de l’entitat i les dels subjectes a qui es destina el projecte.

Això no sempre és fàcil en un món com l’associatiu: el manteniment de relacions institucionals, la presència en entitats de segon nivell, la cerca de finançament, l’estructura de l’entitat... Són problemàtiques que fan que la percepció que l’equip de l’entitat té de la realitat s’allunyi de la que té el col·lectiu objecte de l’actuació.

Per tal d’evitar el desajust assenyalat a l’apartat anterior, és important establir canals de comunicació i participació respecte al grup a qui va destinat un projecte. És la millor manera d’assegurar que allò que l’entitat identifica com a necessitats i problemes de la població no sigui diferent del que determina el col·lectiu en qüestió. Això pot dur a l’èxit o al fracàs d’un projecte i a la seva sostenibilitat a llarg termini.

Les persones que formen una entitat solen estar fora del grup objectiu de l’acció, i pretendre conèixer què pensen, quins són els seus interessos, valors o creences és un error, i pot resultar inclús en l’agreujament del problema o situació, o en la reproducció de tòpics i estereotips. Per això és important fer partícip al col·lectiu en totes les fases d’un projecte, i molt especialment en les de diagnosi i disseny.

Les formes d’incloure aquesta participació són les mateixes que les del camp de la investigació social: el treball de camp, les entrevistes, els grups de discussió, la investigació-acció... Això durant les primeres fases, però, com ja s’ha indicat, tot el projecte ha de comptar amb canals de participació i validació per part del col·lectiu objecte de l’acció.

Una manera de fer-ho és cedir directament una part de la gestió del projecte a la població diana. Això permetrà fer una definició de la tasca més adequada a les seves necessitats, ja que aquestes persones podran sentir el projecte que a propi i aportar matisos i experiències enriquidores.

La participació, però, ha de ser programada, estructural, ben fundada. Una forma de fer això és la Investigació Acció Participativa (IAP), un mètode d’investigació que combina dos processos: el de conèixer i el d’actuar, cercant la implicació de la població o actors de la realitat que s’aborda.

La IAP és cinc recursos en un. Primer, és una forma d’intervenció social, en tant que cerca el desenvolupament de les capacitats de la població, la seva autonomia i l’apropiació dels seus processos. Segon, és un instrument per a aproximar-se a la realitat, perquè té en compte allò que les persones destinatàries del projecte saben, pensen i creuen. Per això és també una eina per a assolir la participació del col·lectiu beneficiari de l’acció.

En quart lloc, l’IAP és un mètode per a dissenyar i elaborar un projecte, ja que permet articular accions vers la situació o necessitats detectades des del punt de vista de les persones participants. Per últim, és una estratègia que garanteix la sostenibilitat d’un projecte, perquè la implicació en el projecte porta a la població a apropiar-se’n, esdevenint agent del canvi social i assegurant la voluntat de les persones de mantenir el projecte i els seus resultats.

L’objectiu d’aquesta metodologia és, doncs, conèixer i estimular la pràctica transformadora i el canvi social, mitjançant un procés d’apoderament de la població de la seva pròpia realitat, permetent-los afrontar la seva problemàtica amb els seus recursos i participació.

Per tal d’assolir l’objectiu esmentat, l’IAP és participatiu en totes les seves fases. S’inicia amb l’observació, moment en què les persones que duen a terme la investigació s’introdueixen a la realitat que s’estudiarà relacionant-se amb els diferents grups i persones que en formen part i participant dels seus processos.

Després els i les investigadores entren en el si de la investigació, i aquesta també és participativa. Es tracta de presentar al grup els diversos mètodes d’obtenció d’informació disponibles (entrevistes, treball de camp, grups de discussió...), tot explicant la seva lògica, eficàcia i limitacions, per a que aquest valori quin és més adequat, en funció dels recursos disponibles.

En aquesta fase també és la mateixa comunitat la que recull, sistematitza i analitza la informació extreta, de manera que el paper de les persones investigadores és més aviat de facilitador. A partir d’aquesta informació es produeix el tercer moment de l’IAP, l’acció, que implica tant la transmissió de les dades obtingudes a la resta de la comunitat com l’articulació i posada en marxa d’activitats de transformació de la realitat.

L’última fase de l’IAP és l’avaluació, on s’estima l’efectivitat de l’acció en relació amb els canvis assolits, el desenvolupament de noves actituds o la redefinició de valors i objectius del grup.

La importància d’aquest mètode d’intervenció social resideix en el fet que transforma la relació vertical i unidireccional que es pot donar entre l’entitat i el col·lectiu destinatari dels seus projectes en una relació horitzontal. És a dir, en una relació igualitària emparada pels principis democràtics, essent tant una eina com un valor.

L’empoderament és un procés mitjançant el qual les persones enforteixen les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme com a grup social per impulsar canvis positius de les situacions que viuen. En aquest sentit, cal entendre l'empoderament com una estratègia metodològica que l'entitat realitza tant externament com internament.

Com a forma d’intervenció l’empoderament va més enllà del concepte de participació, essent un increment de la capacitat individual i col·lectiva per ser més autònom i autosuficient. És a dir, una estratègia que promou l'accés a l’ús i control dels recursos materials i simbòlics de persones i col.lectius mancats d’aquests recursos i poder.

En aquest sentit, l'empowerment aplicat al camp de la intervenció social significa una forma d’acció social que facilita la independència i llibertat dels col·lectius i persones més desafavorides (mancades de poder o capacitat decisiva), per tal de fer front als efectes col·laterals de les intervencions d’institucions públiques i entitats socials: la generació de dependència vers les ajudes.

L'empoderament és un procés que es realitza mitjançant quatre passos: l’accés a la informació, la inclusió i la participació, la rendició de comptes i la capacitat d'organització local. Tenint en compte això, abans de dissenyar un projecte d’empoderament, s’hauran de fer algunes accions.

Primer, caldrà realitzar una anàlisi de les dinàmiques i relacions socioeconòmiques que generen vulnerabilitat i falta de poder, per tal d'identificar les necessitats i expectatives dels individus. Després, serà necessari formular tant objectius materials com simbòlics, sensibilització i reivindicació de drets. I tot això escoltant sempre les persones amb i per a què es treballa, i donar a aquestes el protagonisme.

I és que l'empoderament no és un bé a donar, sinó un procés dinàmic del qual la mateixa gent és protagonista mitjançant els seus propis esforços individuals i col·lectius. D’aquí que fer un projecte d’aquesta mena sigui complex i generi dificultats. És difícil que una entitat jerarquitzada pugui resoldre els obstacles que de segur es presentaran. Així, cal que abans de tot l’entitat assumeixi processos de gestió horitzontals.

field_vote: 

5 editors de vídeo gratuïts per a mòbil

Imatge principal a portada: 
No calen programes ni habilitats professionals. Potser sí paciència. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Per a fer un vídeo a les xarxes socials que expliqui una història és suficient amb un mòbil. Per a gravar, per a editar i per a publicar.

El format preeminent de les xarxes social avui en dia és el vídeo: curt, simple i picat. En altres ocasions ja s’ha assenyalat la importància d’aquests continguts i s’han ofert consells per a la seva elaboració a les entitats.

Imatges secundàries: 
No calen programes ni habilitats professionals. Potser sí paciència. Font: Pexels
Subtitols: 
CapCut
Filmora
YouCut
Canva
InShot
Continguts: 

CapCut és una aplicació gratuïta amb algunes funcions premium (és a dir, és freemium). La seva quantitat de prestacions li han guanyat el lloc a programa número 1 d'edicions de vídeo per 0€ de Google Play.

A part de les eines bàsiques d’edició de vídeo i color, filtres i incorporació de música i text, compta amb prestacions avançades que també són gratuïtes: animació de fotogrames, efectes de càmera lenta, introducció d’imatges sobre imatges en capes (PIP) i estabilització.

Aquesta aplicació també té ‘croma key’, una eina que permet extreure el color d’una zona per al treball amb pantalla verda.

Es tracta d’un programa també freemium, i incorpora marca d’aigua en la seva versió gratuïta, però la seva quantitat de prestacions fan que valgui la pena.

Primer, Filmora compta amb plantilles per a facilitar les edicions. A més, ofereix una visualització molt intuïtiva de la línia del temps, tot pensat per a facilitar la feina a la persona usuària. Des d’aquí, permet retallar, dividir, duplicar, fusionar o empalmar vídeos, a més de controlar la velocitat amb el canvi de corbes personalitzables.

És un editor molt idoni per als vídeos per a xarxes socials. No només comparteix automàticament el contingut, sinó que suporta vídeos de qualsevol relació d’aspecte (1:1 per a story, 16:9 per a You Tube, 9:16 per a Tik Tok...)

Finalment, també disposa d’una biblioteca pròpia amb més de 1000 efectes sonors.

A diferència de l’anterior aplicació esmentada, YouCut no té marca d’aigua i és igualment gratuït. A més, tampoc té anuncis.

Es tracta d’una aplicació senzilla i intuïtiva que permet fusionar vídeos, retallar-los i ajustar-ne el color, la il·luminació, la saturació, el contrast... També compta amb una biblioteca de més de 30 transicions, així com eines de càmera lenta i ràpida i efectes.

L’edició ofereix igualment incloure música o veu, així com canviar el fons o posar-lo blanc. És també una eina molt útil per a les xarxes socials, ja que permet canviar la relació d’aspecte (1:1, 16:9, 3:2...). Té, a més, compressor de vídeo i convertidor, per la qual cosa tot i que admet fins a 4K, estalvia més del 90€ de l’espai d’emmagatzematge del vídeo sense perdre molta qualitat.

Canva compta, a banda de les abundants funcions de disseny, amb una eina molt completa d’edició de vídeo i àudio. A part de les funcionalitats bàsiques com retallar i dividir la maqueta i les pistes de so, o redimensionar i girar material, també ofereix la possibilitat de fer moure imatges estàtiques amb animacions i transicions de la seva gran biblioteca.

I és que té un registre molt divers amb més de dos milions de recursos sense drets, siguin vídeos, imatges o pistes d’àudio. També té la prestació de superposar pistes d’àudio amb música, efectes de so i veus.

Finalment, per tal de facilitar la feina, ofereix també plantilles per a l’edició de vídeos per a xarxes socials, així com l’opció de col·laboració simultània des de qualsevol dispositiu per a fer possible el treball en equip.

Es tracta, per cert, d’una eina freemium, però la seva quantitat de funcionalitats gratuïtes fan innecessari el pagament.

Per acabar amb aquest recull, InShot és la segona aplicació més descarregada d’edició de vídeo gratuïta de Google Play. I no pas sense justificació. A banda de les prestacions bàsiques com retallar, dividir, fusionar vídeos, incloure música i fotos i ajustar el volum, té d’altres funcionalitats molt útils.

Per exemple, l’ajustament de velocitat, de 0,2x a 100x; o funcionalitats avançades i professionals com l’agregació de capes, el croma key, fer barreges, ajustar la il·luminació i el model HSL (‘hue, saturation, lightness’, o ‘matís, saturació i lluminositat’). També compta amb la possibilitat d’agregar subtítols amb moltes fonts, així com una biblioteca amb fons diversos i 60 transicions.

Pel que fa al so, permet incloure als vídeos música, efectes, i veu en off, ja sigui externa, perquè se li poden extreure àudios a altres vídeos, o de la seva biblioteca. Tot això es pot sincronitzar molt fàcilment amb les imatges gràcies a la seva funció de línia de temps.

Finalment, en relació amb les xarxes socials, InShot té la prestació d’ajustar les proporcions del vídeo a cada xarxa social, a més de compartir el contingut a la plataforma des de la misma aplicació, en alta resolució de sortida (40k, 60 fps).

field_vote: 

Com fer vídeos per les xarxes socials

Imatge principal a portada: 
No cal un gran material ni moltes habilitats d’edició, però sí una bona preparació. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

La millor forma d’explicar històries de gran abast avui en dia són els vídeos, curts i picats a les xarxes socials. Tanmateix, la quantitat incomptable de continguts implica que cal tenir cura de l’enregistrament i les publicacions per fer bullir les visualitzacions.

L’actual és una societat amb una capacitat d’atenció baixa, especialment en el temps d’oci. I d’aquest, el temps que les persones passen a les xarxes socials és ple d’estímuls, ràpids i abundants. És un context on predomina el consum de vídeos, curts, directes i de fàcil assimilació. Un espai on és molt difícil explicar històries, i encara més destacar fent-ho.

Imatges secundàries: 
No cal un gran material ni moltes habilitats d’edició, però sí una bona preparació. Font: Pixabay
Subtitols: 
Programació
Materials
Enregistrament
Edició
Publicació
Difusió
Continguts: 

El primer pas en l’elaboració d’un vídeo per xarxes és el seu plantejament. És primordial tenir al cap en tot moment quin missatge es vol transmetre i l’objectiu del vídeo, i definir-ho detalladament. Si, per exemple, una entitat busca persones voluntàries, potser cal plasmar quina tasca tindran, què els pot aportar l’experiència i com aplicar.

També s’haurà de decidir en quines xarxes es publicarà el vídeo. Les audiències no són les mateixes a tot arreu. Linkedin, per exemple, és una plataforma professional, seriosa, que pot ser útil per a l’anunci d’un projecte; i Tik Tok és una xarxa jove, però que també pot ser reivindicativa, útil per al voluntariat o la difusió d’una tasca, amb un missatge picat.

A partir d’aquí, es podrà identificar el to: humorístic, realista, reivindicatiu... Totes aquestes qüestions permetran determinar els temes més plàstics o materials: quines persones sortiran, en quines localitzacions, amb quin attrezzo... Tot això ha d’encaixar i donar suport al missatge i als valors de l’entitat.

Finalment, caldrà preparar el diàleg, si s’escau, així com plasmar tot el plantejament de la gravació en un paper. Tot i que el vídeo sigui curt, és important deixar constància de totes les decisions que es prenguin i recollir ordenadament el camí que seguirà l’enregistrament. Altrament, el procés serà feixuc i poc eficaç.

Conjuntament amb el plantejament, s’haurà de tenir en compte quin equip i quins materials calen per a la gravació. No és necessari comptar amb una càmera per fer-la, serà suficient amb un mòbil, que tampoc cal que tingui massa prestacions. La diferència no la marca tant la qualitat de la imatge com sí l’estructura del vídeo.

El que sí és interessant és contemplar l’ús de micròfons, si hi ha veu. Tot i que l’enregistrament de so dels mòbils ha millorat molt, si la gravació és exterior o en un lloc amb molt de soroll es pot perdre part del missatge.

Un altre tema a tenir present és la il·luminació. No és totalment necessari, però la qualitat del vídeo millorarà molt amb l’ús d’un petit focus, especialment si el lloc de gravació és fosc. Avui en dia es poden adquirir llums led molt barates gràcies a la moda dels i les influencers que poden il·luminar, com a mínim, les cares de les persones del vídeo.

Un cop s’hagi acabat la preparació, arriba el moment de gravar el vídeo. Una de les primeres coses que cal tenir en compte és l’orientació. Depenent de la xarxa on es vulgui penjar s’haurà d’enregistrar de forma horitzontal o vertical. Aquesta última és l’òptima a Tik Tok o Instagram. En canvi, a Twitter i Linkedin funcionen millor els vídeos horitzontals.

A banda d’això, és aconsellable gravar diferents versions del mateix vídeo, per tal de tenir opcions d’edició i assegurar-se que el resultat es veurà bé.

Un cop acabada la gravació, arriba el moment d’editar el material. Algunes xarxes, com Tik Tok, permeten enregistrar i modificar el vídeo a la mateixa plataforma o inclús en el mateix moment de gravació, però a d’altres només es pot pujar el resultat. En aquest últim cas, caldrà acudir a eines d’edició: Inshot, Canva, Filmora, Kdenlive...

Sigui com sigui, l’edició que es faci ha de seguir unes pautes. S’ha d’assegurar que l’inici del vídeo és prou impactant a la vegada que informatiu per atrapar l’atenció de l’audiència. Els tres primers segons són crucials. La introducció ha de ser picada però entenedora, directa però curiosa.

Pel que fa a la llargada, hi ha una regla d’or: com més curt, millor. Hi ha estudis que demostren que, per tal d’encoratjar la interacció i la implicació del públic, els vídeos per a xarxes socials no poden superar els dos minuts. La llargada ideal exacta, però, varia segons la xarxa social: un minut per a una publicació d’Instagram, 15 segons per una story i fins a 60 per un reels, fins a 15 segons per a Tik Tok, 44 segons per a Twitter...

Un cop s’hagi posat el punt final al vídeo és hora de publicar-lo a les xarxes. Seria recomanable acompanyar-lo d’un text explicatiu o complementari. Per exemple, si el vídeo és una crida de voluntariat, al text de la publicació pot incorporar el formulari d’inscripció.

També és interessant incloure hashtags, per fer-lo arribar als usuaris i usuàries més adequats, aprofitant el funcionament de les xarxes basades en algoritmes com Instagram o Tik Tok. Igualment és important etiquetar les persones que hagin estat implicades en el vídeo.

L’últim punt que es comentava a l’apartat anterior fa referència a l’últim pas de la creació i publicació de vídeos a xarxes: si s’etiqueta a les persones i altres entitats, si s’escau, que apareixen, elles mateixes podran fer-ne difusió a les seves xarxes personals.

I és que cal aprofitar totes les eines de difusió que tenen les mateixes xarxes on s’hagi penjat el vídeo. Per exemple, si és una publicació d’Instagram, estaria bé promocionar-la per stories. Si, en canvi, s’ha penjat al Twitter, fer-ne retuit de tant en tant el pot mantenir viu.

field_vote: 

11 editors de foto gratuïts

Imatge principal a portada: 
Paint, Pixlr, Ribbet o GIMP són alguns dels editors gratuïts disponibles. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

La majoria de comunicacions de les entitats van acompanyades per imatges que les il·lustren. La qualitat d’aquestes pot augmentar molt amb quatre retocs, i hi ha editors gratuïts molt complets que es poden utilitzar per a això.

Aquest és un món d’imatges, on totes les comunicacions estan pràcticament construïdes sobre fotografies de diferents menes. Està comprovat que l’atenció avui en dia és dispersa i inestable, i només els missatges acompanyats o formats per imatges poden arribar a gravar-se a les memòries dels i les seves espectadores.

Imatges secundàries: 
Paint, Pixlr, Ribbet o GIMP són alguns dels editors gratuïts disponibles. Font: Pixabay
Subtitols: 
Els bàsics: Paint i les seves versions
En línia: Pixlr i iPiccy
Apps ràpides: Fotor, Snapseed i Ribbet
De nivell mitjà o avançat: GIMP i Photo Pos Pro
Continguts: 

Els primers programes a contemplar són aquells més bàsics, que ofereixen eines senzilles com les de retallar, anivellar o fer el balanç de blancs. Això ho ofereix Microsoft Paint, que ve instal·lat amb qualsevol ordinador Windows. És especialment senzilla, que és un avantatge però limita molt les seves possibilitats. Hi ha també la versió Fresh Paint, per a ordinadors amb el Windows 8 o superior, amb més funcionalitats.

Pinta és una alternativa d’open source o codi obert a Paint. Està disponible per a Linux, Mac OS X i Windows, i ofereix edicions senzilles, retalls i altres efectes i ajustos, també molt bàsics però d’ús intuïtiu.

També hi ha Paint.NET, que tècnicament és una evolució del Paint original però aliè a ell. Ofereix l’edició per capes, i també les transparències, i hi ha diversitat de plugins que es poden instal·lar segons les necessitats que es tinguin per a ampliar les seves funcionalitats. Cal apuntar que només està disponible per a Windows.

És possible que per una qüestió d’espai o conveniència una entitat prefereixi fer servir serveis en línia, amb la capacitat de desar els dissenys al núvol. Una opció aquí és Pixlr, que tot i ser bastant senzill, compta amb eines específiques per a fer imatges per a les xarxes socials, web i impressió, així com una biblioteca bastant ampla d’imatges i gran diversitat de plantilles.

iPiccy no disposa de totes les prestacions per a xarxes socials que té la plataforma anterior, però ofereix un llarguíssim reguitzell d’eines d’edició com el retall, l’exposició, la vibració o la saturació; així com una enorme varietat d’efectes, tant de personalització (suavització, sèpia...), com de to vintage, artístic o de color.

També té prestacions per a retocar les persones que surtin a la foto, així com opcions d’edició del fons i aplicació de text, marcs i textures. A més, a la mateixa plataforma es poden crear mosaics i dibuixos.

Una de les formes més còmodes d’editar fotografies per a les xarxes socials és utilitzar editors d’aplicatiu mòbil, atès el fet que aquestes plataformes solen gestionar-se des d’aquests dispositius. Fotor, per exemple, és un editor en línia que té la versió per a app. És un programa que va ser qualificat per la BBC com el millor editor després de Photoshop.

Les seves prestacions són molt completes, i no per això complexes: amb un únic clic es poden fer varietat d’arranjaments. Inclou eines com l’esborrador de fons o efectes d’estils visuals.

Amb una interfície semblant a la d’Instagram, Snapseed és una altra aplicació per mòbil amb grandíssimes capacitats. A més, la seva mecànica és molt senzilla: és suficient amb fer lliscar el dit per a escollir el nivell d’edició de cadascuna de les nombroses eines. A més, l’arxiu pot ser compartit des de la mateixa aplicació.

Ribbet és una altra aplicació que permet donar un acabat professional des del mòbil a les fotografies. Com amb Snapseed, aquesta plataforma ofereix eines d’edició lliscants, i, a més, permet desar les creacions a la mateixa app.

Per acabar aquest llistat, s’esmenten dos programes gratuïts de nivell avançat, amb pràcticament les mateixes prestacions que les plataformes de pagament. Les seves mecàniques són més aviat complicades, però seguint un tutorial es pot aprendre perfectament a utilitzar les seves eines. És cert, però, que per a treure el màxim rendiment a aquesta aplicació és recomanable comptar amb coneixements professionals d’edició.

Photo Pos Pro és molt completa, i encara disposa de plugins que poden incorporar noves funcionalitats. Permet treballar directament amb arxius RAW, els més usats per les càmeres professionals.

GIMP és un dels programes gratuïts més avançats que existeixen, i és, de fet, el més popular. Es tracta d’un programa multiplataforma amb llicència GNU, que significa que es pot fer servir lliurement. El recurs 'Guia bàsica de GIMP' pot servir per fer el primer pas en l'ús d'aquesta plataforma.

field_vote: 

Com organitzar una roda de premsa

Imatge principal a portada: 
Cal preparar-la prèviament de la crida a l’enviament de la nota posterior. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

La posada en marxa d’accions, la presentació dels resultats d’un projecte, l’inici d’accions... Aquestes són algunes de les qüestions que una entitat pot presentar en una roda de premsa.

Les rodes de premsa serveixen per a donar a conèixer gran varietat d’informacions, atès el dret de la població de conèixer certs fets i, a la vegada, per fer difusió d’allò que fa la institució que l’organitza. Són actes molt útils que obren una porta d’entrada a l’ens al coneixement mediàtic.

Imatges secundàries: 
Cal preparar-la prèviament de la crida a l’enviament de la nota posterior. Font: Pexels
Subtitols: 
Per què organitzar-la
Programació i preparació
Crida
Preparació de l’espai
Durant la roda de premsa
Després de la roda de premsa
Continguts: 

Abans de començar a preparar una roda de premsa cal preguntar-se si realment és procedent fer-ho. Caldrà que l’entitat miri de forma crítica l’esdeveniment que es vol difondre i assegurar-se que aquesta és l’acció de comunicació adient, o, d’altra manera, no tindrà èxit. Si l’única raó per a fer una roda de premsa és publicar una foto o donar una informació breu, amb enviar una nota de premsa o algunes imatges als mitjans n’hi haurà prou.

En canvi, pot ser que allò que s’ha d’explicar sigui prou complex o important per a fer-ne una difusió d’aquestes mides, o que es vulgui mostrar als i les periodistes in situ algun espai, muntatge, projecte, acció... O inclús que les persones que han d’intervenir a la roda tenen un discurs rellevant.

El primer pas en la preparació d’una roda de premsa és la programació del dia i l’hora i la cerca de l’espai. Aquest hauria d’estar ben comunicat, adaptat, amb unes dimensions adequades per a rebre totes les persones que hi assistiran i preparat per als dispositius tècnics que s’utilitzaran, si s’escau.

Pel que fa al dia, seria recomanable informar-se sobre les activitats, notícies i altres rodes que puguin eclipsar l’esdeveniment propi. En quant a l’hora, el millor és organitzar la roda al llarg del matí i fins al migdia, per tal de donar marge als mitjans per a elaborar les informacions, i inclús, potser, sortir als informatius de l’hora de dinar o posteriors.

En aquest plantejament també s’hauria de preparar una estructura de l’acte, definint els o les ponents, que no haurien de superar les quatre persones per un tema d’atenció de la premsa, i si hi haurà un moderador o moderadora (que és el més adient); així com assenyalant el temps de cada intervenció. És aconsellable que això es reculli en un guió, on també es pot incorporar el contingut dels parlaments.

A partir del guió es poden intentar endevinar algunes preguntes que podrien sorgir durant la roda, amb l’objectiu de preparar les possibles respostes.

També és interessant plantejar-se la preparació d’un petit esmorzar en acabar la roda de premsa, si és oportú.

Un cop ja es tingui clar el lloc, el dia i l’estructura que tindrà la roda, ja es poden començar a preparar els materials complementaris. Aquí s’inclou el dossier informatiu, la nota de premsa, i altres materials que els i les periodistes poden sol·licitar.

Per fer una crida organitzada que no es deixi cap mitjà rellevant al marge, caldrà començar fent una llista de contactes de periodistes i mitjans, aprofitant els recursos amb què ja compta la mateixa entitat i buscant-ne de nous, si en manquen. També caldrà plantejar-se convidar entitats institucionals, si s’escau.

El següent pas és redactar la nota de premsa o document de convocatòria que s’enviarà als contactes recollits. Aquest text haurà de recollir el títol de l’acte, el lloc, les hores de convocatòria de periodistes i de començament de la roda, les persones que intervindran, un breu text descriptiu de l’esdeveniment i les dades de contacte, amb el nom de la persona responsable de comunicació, un correu electrònic i un telèfon.

És aconsellable que el document pregui la confirmació d’assistència, però també que sigui la mateixa entitat organitzadora la que faci un seguiment dels mitjans i institucions convidats una setmana abans de l’acte.

El mateix dia de la roda, o un dia abans si cal i és possible, caldrà preparar l’espai. Aquest haurà de comptar amb cadires suficients, així com d’una taula o una àrea diferenciada on es situaran els i les ponents. És recomanable fer visible el nom i el logo de l’entitat, permetent a les persones assistents identificar l’organització amb cartells o inclús una projecció.

També és necessari comprovar que tot l’equip tècnic que s’utilitzarà (l’ordinador, el projector...) funciona, i que hi ha prou micròfons per a tothom, tant per a les persones que intervindran com per als i les periodistes que facin preguntes.

Quan comencin a arribar els mitjans, se n’haurà de fer una recepció adient, prenent nota dels noms dels i les periodistes, el mitjà al qual representen i el seu correu electrònic. Aquesta primera trobada serveix també per fer-los arribar el material i distribuir-los a l’espai depenent de si necessiten cadira de braç o taula per a escriure o instal·lar càmeres o micròfons.

Un cop s’iniciï l’acte caldrà començar per una presentació de les persones ponents i una explicació de l’estructura de les intervencions. Aquestes s’hauran de fer evitant la personalització del discurs i parlant sempre en nom de l’entitat, però mai sense abandonar la naturalitat.

Al final de la roda de premsa tindrà lloc la ronda de preguntes. En aquest moment, la persona encarregada de la moderació haurà d’anar passant el micròfon als mitjans, i el o la ponent interpel·lada podrà respondre. Un cop acabada, s’haurà de tancar l’esdeveniment i acomiadar als i les assistents.

Un cop acabat l’esdeveniment és important fer arribar una nota de premsa als mitjans de comunicació que han assistit donant les gràcies per la seva assistència, i fent un resum de les qüestions que s’han tractat a la roda de premsa assenyalant les idees més importants.

També és interessant fer una nota a part per als mitjans que no han assistit, per tal de magnificar l’abast de la informació.

field_vote: